De Ark verwelkomde de kinderen met een speciaal spandoek vandaag.
De Ark verwelkomde de kinderen met een speciaal spandoek vandaag. (Foto: Bob Awick )
corona

Basisscholen en kinderopvang weer in bedrijf

  Mensen

HUIZEN - De basisscholen en de kinderopvang zijn weer in bedrijf. Voor de scholen geldt nog een bezetting van 50 procent. Scholen hebben de vrijheid om zelf te kiezen hoe, hoewel het kabinet inmiddels heeft aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar hele dagen.

De protestants christelijke scholen van Ichtus Huizen, waar De Ark, Beatrixschool, Van der Brugghenschool, De Parel en Rehoboth onder vallen, hebben bewust gekozen om juist te gaan voor elke dag een halve dag. De ene helft van de leerlingen komt 's morgens en de ander helft 's middags.

Tegelijkertijd
"Daarbij hebben we met veel gepuzzel er wel voor gezorgd dat kinderen uit een gezin altijd tegelijkertijd naar school gaan en dat leerlingen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang in de middag naar school gaan en daarna meteen door kunnen", legt Herwieta Molenaar uit. Samen met Elies Kok vormt zij het bestuur van Ichtus in Huizen.

De school heeft gekozen voor een ruime pauze tussen de twee shifts. "'s Morgens gaan de leerlingen van 8.30 tot 11.00 uur naar school en 's middags van 12.30 tot 15.00 uur. Daardoor scheiden we de stromen van elkaar en kunnen we ook op school schoonmaken."

Druk leerkrachten
Leerlingen krijgen op school opdrachten mee naar huis, die ze thuis af kunnen maken tijdens het deel van de dag dat ze niet naar school gaan. "Dat neemt de druk van onze leerkrachten en van de ouders af."

De school krijg ook wel kritiek op dit systeem, omdat daardoor meer verkeersbewegingen van en naar de school zijn. "We hebben bewust gekozen voor dit systeem voor de continuïteit. Leerlingen gaan nu elke dag naar school, zien de leerkrachten ook en hun vriendjes."

"Daarnaast nemen we de druk bij de leerkrachten weg. Die moeten anders naast het les geven ook nog zorgen voor digitale lessen. Zij hebben al een enorme inspanning geleverd de afgelopen weken en daar zijn we trots op."

Kinderopvang
De school heeft met de kinderopvang ook goede afspraken kunnen maken. "Onze leerlingen zitten normaal tot 14.00 uur op school en komen nu later. Daarnaast waren er bij een opvang teveel kinderen en die vangen we nu zelf op."

Daarmee herkennen de Ichtus-scholen zich niet in het nieuws dat de gemeente naar buiten bracht dat er geen goed contact was tussen de basisscholen en de kinderopvang voor de opstart.

Zorgen
In een memo van wethouder Maarten Hoelscher staat over de kinderopvang: "Zij maakten zich vooral zorgen over de invulling van hele of halve dagen onderwijs. Vanuit het Rijk wordt nadrukkelijk gestuurd op hele dagen onderwijs, omdat het anders praktisch niet goed uitvoerbaar is voor de kinderopvang."

"Zij hebben met diverse scholen te maken met ieder een eigen invulling aan tijden en dagen waarop de kinderen komen en gaan. Zonder onderlinge afstemming kan de kinderopvang de puzzel niet rond krijgen, wat tot gevolg kan hebben dat zij hun contractuele verplichtingen naar ouders niet kunnen nakomen. Ook hebben zij te kampen met verminderde capaciteit aan medewerkers."

"Daarnaast speelt mee dat halve dagen onderwijs betekent dat er meer vervoersbewegingen en contactmomenten zijn bij scholen en kinderopvang. Uit het oogpunt van veiligheid is dit niet wenselijk omdat het risico op verspreiding van het virus hiermee wordt vergroot."

Digitaal overleg
De gemeente heeft in principe geen rol hierin, maar heeft na de signalen wel actie ondernomen. Wethouder Hoelscher en onderwijswethouder Marlous Verbeek hebben de kinderopvangorganisaties, buitenschoolse opvang en basisscholen uitgenodigd voor een digitaal overleg om te kijken of iedereen op een lijn kon komen.

"Uit het overleg bleek dat de meeste scholen al intern overleg hadden gevoerd met hun MR over de heropening. De indeling van dagen en tijden was bij de meeste scholen al bekend. Kinderopvang zijn in dat proces nauwelijks betrokken geweest. We hebben er bij de scholen op aangedrongen om contacten te leggen met de kinderopvang. Scholen hebben aangegeven hiertoe bereid te zijn en een aantal scholen en kinderopvang hebben tijdens het overleg al afspraken kunnen maken."

Begin onduidelijk
Stichting Kinderopvang Huizen is een van de grotere kinderopvangorganisaties in Huizen. "Zeker in het begin was het heel onduidelijk wat scholen gingen doen, maar wij hebben zelf heel actief contact gezocht met besturen, om ze te vertellen dat ze wel rekening moesten houden met de kinderopvang", vertelt Leonie Loupias.

"Wij zijn bijvoorbeeld niet langer open en hebben dus aangegeven dat als kinderen naar de buitenschoolse opvang gingen, dat dit dan wel moest aansluiten. Anders moesten scholen dat zelf oplossen. Uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen en voor zover ik kan overzien, verloopt het vandaag prima. We hebben wel afgelopen week veel vragen gehad van ouders, maar ik denk dat alles nu wel voor iedereen duidelijk is."

Meer berichten