Wethouder Maarten Hoelscher tekent de toegankelijkheidsverklaring in aanwezig van burgemeester Niek Meijer.
Wethouder Maarten Hoelscher tekent de toegankelijkheidsverklaring in aanwezig van burgemeester Niek Meijer. (Foto: Bob Awick )

Websites gemeente krijgen toegankelijkheidsverklaring

  Mensen

HUIZEN - Wethouder Maarten Hoelscher heeft vandaag een toegankelijkheidsverklaring getekend die aangeeft dat de websites van de gemeente voor iedereen toegankelijk zijn. Hij deed dit in aanwezigheid van burgemeester Niek Meijer, die communicatie in zijn portefeuille heeft.

De wethouder is trots dat belangrijke informatie zo voor alle inwoners toegankelijk is. "We zijn een koplopergemeente op het gebied van het toegankelijkheidsverdrag van de Verenigde Naties. Niet omdat we zo graag een predicaat willen hebben, maar omdat we het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen. Ook nu lopen we voor de muziek uit, want onze websites zijn al toegankelijk, voordat dit verplicht wordt."

Onder de loep
Door de gemeente is ook veel tijd gestopt in het toegankelijk maken van alle informatie op de website. Zo was er maandelijks een moment waarop pagina's onder de loep werd genomen en volgens een vast stappenplan werd doorgenomen om aan alle eisen te voldoen. Zowel inhoudelijk als technisch.

"Daarbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van het toegankelijkheidspanel. Zij zijn niet alleen ervaringsdeskundige, maar leden wisten ons ook soms te wijzen op toepassingen die we konden gebruiken. Zo kunnen doven, slechthorenden en mensen met een spraakgebrek een beroep doen op een teletolk. Wij wijzen ze op deze mogelijkheid op de site. Zij stellen hun vraag dan aan de teletolk die ons opbelt en zorgt dat het antwoord voor de aanvrager duidelijk is."

Extern bureau
Het bedrijf dat voor de techniek zorgt, heeft ook zijn steentje bijgedragen als dat nodig was. "Zo bleek bij verschillende browsers waarmee mensen op het internet surfen dat de knop om de tekst van de pagina voor te lezen niet altijd werkte. Ook dat is opgelost." Een extern bureau heeft vervolgens beoordeeld of de gemeente inderdaad voldoet aan de eisen voor toegankelijkheid met haar websites en dit is zo. "Er zijn nog wat punten om op te lossen en dat moeten we voor 23 september doen."

Volgens de wethouder denkt niet altijd iedereen vanzelfsprekend aan het toegankelijk zijn van informatie voor iedereen. Nu zijn de vlogs van de burgemeester inmiddels ook ondertiteld. "Zo zoeken we elke keer mogelijkheden om als gemeente bereikbaar en toegankelijk te zijn. Communicatie is een belangrijk onderdeel hiervan". aldus de burgemeester.

Mens
"Mensen voelen of je bereikbaar bent of niet. Belangrijk bij bijvoorbeeld een gesprek aan de telefoon met iemand van de gemeente. Je wil graag het gevoel hebben dat je met een mens aan de telefoon zit en niet met een gemeentelijk apparaat", gaat hij verder.

"We zijn op de goede weg, mensen koppelen terug dat ze de laatste 3 à 4 jaar verbetering hebben gezien in de toegankelijkheid in de gemeente. Dat is fijn om te horen. Maar het werk is nooit af, we zullen er aan moeten blijven werken", zegt wethouder Hoelscher. Het staat wel duidelijk op het netvlies om dit ook te blijven doen. "Bij alle raadsvoorstellen zie je tegenwoordig ook iets over de toegankelijkheid vermeld."

Register
De toegankelijkheidsverklaringen worden opgenomen in een landelijk register: www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register. De gemeente Huizen is de eerste gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek die haar toegankelijkheidsverklaringen heeft gepubliceerd in het landelijke register.

Meer berichten