<p>Burgemeester Niek Meijer zet zijn handtekening onder het convenant.</p>

Burgemeester Niek Meijer zet zijn handtekening onder het convenant.

(Foto: Astrid Bron Fotografie)

Burgemeester tekent nieuw regionaal convenant Buurtbemiddeling

  Mensen

HUIZEN - Burgemeester Niek Meijer heeft vandaag zijn handtekening gezet onder een nieuw regionaal convenant Buurtbemiddeling gepresenteerd. Diverse gemeenten en woningcorporaties gaan hierdoor een hernieuwde samenwerking aan met Versa Welzijn. Inmiddels zijn meer dan 80 buurtbemiddelaars actief.

Buurtbemiddeling is heel belangrijk voor de gemeente, de politie, de buurt en vooral voor de bewoners van onze regio Gooi- en Vechtstreek. Buurtbemiddeling draagt bij aan de veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk”, laat Versa Welzijn weten.

Luisteren
“Door te luisteren zonder te oordelen en inwoners te helpen samen een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is. Met het tot stand brengen van deze verbinding tussen buren wordt bijgedragen aan het dagelijkse welbevinden van inwoners en dat is enorm belangrijk vanuit een sociaal-maatschappelijk standpunt.”

Buurtbemiddeling staat volgens de welzijnsorganisatie, zeker nu, voor uiteenlopende en vaak ook complexe uitdagingen. Doelend op de huidige coronasituatie die extra druk legt op mensen in hun woonomgeving. Er wordt thuisgewerkt, er wordt meer geklust en kinderen volgen soms thuis onderwijs.

Toename meldingen
“De mate van overlast die wordt ervaren is daardoor enorm gestegen blijkt uit rapportages van het laatste half jaar en dat leidt tot een behoorlijke toename in het aantal meldingen. Ook, juist in deze tijd, kan Buurtbemiddeling zijn nut bewijzen door met bemiddelaars kleine irritaties bespreekbaar te maken, zodat dit escalatie in de buurt voorkomt.”

Meer berichten