Wethouder Maarten Hoelscher bij een van de grote borden bij de buitententoonstelling in Hilversum.
Wethouder Maarten Hoelscher bij een van de grote borden bij de buitententoonstelling in Hilversum. Foto: Regio G&V.

Expositie ‘Wij... doorbreken de cirkel van geweld’ in bieb

Mensen

HUIZEN - De expositie ‘Wij ... doorbreken de cirkel van geweld’ is tot en met 26 oktober te zien in de bibliotheek in Huizen aan Plein 2000 nummer 1.

De tentoonstelling is een kleinere versie van de tentoonstelling in het Dudokpark in Hilversum, waar levensgrote portretten van mensen staan die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.

Verhalen
Zij hebben de cirkel van geweld doorbroken, waarin ze gevangen zaten. Met een steuntje in de rug van een ander. Via een QR-code op de panelen zijn hun verhalen te beluisteren. Bijzonder is dat ook de daders en hun verhaal een plek krijgen in deze expositie.

‘Wij… doorbreken de cirkel van geweld’ is een initiatief van Stichting Open Mind, dat door de Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) naar de regio Gooi en Vechtstreek gehaald.

Buitententoonstelling
De buitententoonstelling in Hilversum is dinsdag 5 oktober geopend door wethouder Karin Walters van Zorg en Welzijn van de gemeente Hilversum en de Huizer wethouder Maarten Hoelscher, Coördinatie sociaal domein, Zorg, Jeugdzorg en voorzitter van de regionale Taskforce HGKM.

Karin Walters: “Mooi dat we deze expositie in de regio hebben. Want hiermee maken we een moeilijk onderwerp bespreekbaar. Het geweld vindt plaats achter de voordeur, het gebeurt niet zichtbaar. Vaak denken de slachtoffers, maar óók de plegers ‘Hoe ben ik in deze situatie terechtgekomen?’ Het is belangrijk om de cirkel van geweld en de schaamte te doorbreken, om het wél zichtbaar te maken.”

Hardnekkig probleem
Huiselijk geweld is een hardnekkig probleem waar jaarlijks 119.000 kinderen en 200.000 volwassenen het slachtoffer van zijn. Dit betekent dat in iedere schoolklas wel een kind zit dat in een onveilige situatie leeft. Eén op de twintig ouderen wordt het slachtoffer van mishandeling of financieel misbruik.

Maarten Hoelscher: “Informatie van omstanders is ongelooflijk belangrijk. Soms zijn het vermoedens en durven mensen het niet aan te geven omdat het niet te bewijzen is. Maar het zijn als ware stukjes van de puzzel.”

Zichtbaar
“Door deze bij elkaar te brengen, wordt het grotere plaatje zichtbaar. Daarom hebben we bij Veilig Thuis liever een signaal te veel dan te weinig. Zo kunnen wij de slachtoffers eerder vinden en helpen.”

Wie zich zorgen maakt over iemand of zelf te maken heeft met kindermishandeling of huiselijk geweld kan terecht bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Deze organisatie maakt zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen. Men kan hier terecht met zorgen en voor advies. Bel gratis telefoonnummer 0800-2000 of kijk op www.veiligthuisgv.nl.

Uit de krant