Afbeelding
Foto: Karin van Leeuwen

Leger des Heils collecteert voor kwetsbaren

Mensen

HUIZEN - De collectanten van het Leger des Heils gaan in de week van 29 november tot en met 4 december de straat weer op voor de landelijke collecte. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de hulp van de organisatie aan kwetsbare mensen, door middel van buurthuiskamers.

Verspreid door heel Nederland heeft het Leger ruim honderd buurthuiskamers, toegankelijk voor iedereen en bedoeld voor de directe omgeving. Het overgrote deel van de kamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. 

Vangnet
“Het doel van de buurthuiskamers is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen”, legt het Leger uit. “In de buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt.”

In de kamers kunnen mensen terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Op steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten. “Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo’n locatie vaak echt een vangnet”, aldus het Leger des Heils. De buurthuiskamer in Bussum is de dichtbijzijnste voor Huizers.

Ook online collecte
Voor wie niet aan de deur kan geven, heeft het Leger des Heils de mogelijkheid gecreëerd om online aan de collecte te geven. Op doneren.legerdesheils.nl is daarover meer informatie te vinden.

Uit de krant