De opvang zou plaatsvinden op een hotelboot in het Nautisch Kwartier.
De opvang zou plaatsvinden op een hotelboot in het Nautisch Kwartier. Foto: Bob Awick (Archief)

Tijdelijke opvang asielzoekers op hotelschip in Huizen

vr 3 dec 2021, 12:53 Mensen

HUIZEN - Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om in te stemmen met een tijdelijke noodopvang van asielzoekers in een hotelschip aan de kade in de werkhaven van Huizen.

Het betreft een tijdelijke opvang van 150 tot maximaal 200 personen tot en met uiterlijk 31 maart 2022. Deze mensen kunnen vanwege plaatsgebrek niet terecht in de bestaande Nederlandse asielzoekerscentra (azc’s). 

Nijpend tekort
‘Er is een nijpend tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. De opvanglocaties zitten overvol. Beelden van asielzoekers, die vaak halsoverkop huis en haard moesten verlaten en die in het aanmeldcentrum in Ter Apel op de grond, in noodpaviljoens of in een stoel moeten overnachten’, aldus de gemeente Huizen.

‘Steeds meer gemeenten in Nederland leveren inmiddels hun bijdrage om dit nijpende tekort aan opvangplekken te overbruggen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gevraagd of dit hotelschip in Huizen mag aanmeren.’

Noodopvang
Gemeente Huizen, als onderdeel van de regio Gooi en Vechtstreek, draagt hiermee bij aan het actuele verzoek van het kabinet om te voorzien in (tijdelijke) noodopvang voor asielzoekers.

Na definitieve besluitvorming door het college zal de rederij het hotelschip aanmeren aan de kade in de werkhaven, tegenover het Arkmuseum. Deze locatie is na onderzoek door de rederij als beste plek bestempeld. Naar verwachting zal dit nog voor de kerstdagen van dit jaar zijn. Het gaat om een tijdelijke opvang tot en met uiterlijk 31 maart 2022. 

Meer informatie staat op de website van de gemeente Huizen: huizen.nl/tijdelijkeopvangasielzoekers.

Uit de krant