De statushouders, met in het midden in het crème gekleed de 19-jarige Malak, de wethouders uit Huizen en Laren en medewerkers van het Taalcafé.
De statushouders, met in het midden in het crème gekleed de 19-jarige Malak, de wethouders uit Huizen en Laren en medewerkers van het Taalcafé.

Eerste participatieverklaringen getekend

  Mensen

HUIZEN - Drie statushouders uit Huizen en twaalf uit Laren hebben vanmiddag hun participatieverklaring getekend. De participatieverklaring is een wettelijke verplichting en moet binnen een jaar na het toekennen van de status worden getekend.

Met de ondertekening van de verklaring, samen met de wethouder uit de woonplaats, laten de statushouders weten dat zij kennis hebben genomen van de waarde en spelregels van de Nederlandse samenleving en dat zij deze respecteren.

Medeburgers
Daarnaast verklaart te statushouder actief een bijdrage te willen leveren aan de Nederlandse samenleving en 'reken er op dat ik daarvoor ook de ruimte krijg van mijn medeburgers'.

Voor de ondertekening van de participatieverklaring hebben de statushouders zeven workshops gevolgd. De eerste vier zijn gegeven door TWinburgering en hadden als thema kennismaking, voorzieningen in de omgeving, leren en werken en netwerken.

Vrijheid
Vluchtelingenwerk Midden Nederland heeft daarna drie workshops gegeven, die bestonden uit gesprekken over vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

De ondertekening is een belangrijk moment voor onder andere de 19-jarige Larense  Malak Alrawi uit Syrië, waar deze hele groep statushouders vandaan komt. "Ik woon nu hier en het is belangrijk om met Nederlanders contact te hebben."

Toekomst
Ze heeft daar zelf al actief een stap in gezet door als vrijwilliger bij de Wereldwinkel te werken en bij Versa. In Syrië had ze de middelbare school afgerond en ze hoopt hier in de toekomst medicijnen te gaan studeren of iets dat met de gezondheidszorg te maken heeft.

Malak mist contact met leeftijdsgenootjes, maar daar zijn een aantal leerlingen van het Erfgooiers College op ingesprongen. Zij kenden Malak van de workshops, waar zij tijdens hun maatschappelijke stage aan hebben bijgedragen. Zij vertelden onder andere hoe het er in Nederland aan toe gaat en ontvingen de cursisten op school.

Meer berichten