De rechter heeft een beslissing genomen over de omgevingsvergunning bij de Limieten.
De rechter heeft een beslissing genomen over de omgevingsvergunning bij de Limieten. (Foto: Stockfoto)

Rechter: geen struikgewas bij de Limieten

  Natuur en Milieu

HUIZEN - De rechtbank in Utrecht heeft afgelopen dinsdag na meer dan 2,5 maand een beslissing genomen op het bezwaar dat de Stichting de Limiten en Valkeveen maakt tegen het verlenen van een omgevingsvergunning aan de bewoners op het landgoed de Limieten.

Het gaat om het legaliseren van 26 bestaande hoogstamfruitbomen en het aanleggen van een sloot en struikgewas. Wat betreft de hoogstamfruitbomen stelt de rechtbank dat er in het verleden aan 25 van de 26 bomen een vergunning is verleend. Daartegen loopt nu een hogerberoepsprocedure die afgewacht moet worden.

Bestemmingsplan
De vergunning voor de resterende hoogstamfruitboom en het struikgewas wordt door de rechtbank vernietigd, omdat het aanlegvergunningenstelsel uit het bestemmingsplan de aanleg daarvan niet mogelijk maakt.

Het college moet een nieuw besluit nemen en beoordelen of voor de boom en het struikgewas een afwijking van het bestemmingsplan mogelijk en gewenst is. De vergunning voor de aanleg van de sloot blijft in stand.

Ingrijpende veranderingen
In april van dit jaar probeerde de Stichting De Limiten en Valkeveen via een bestuursrechtelijke procedure te voorkomen dat er verdere ingrijpende veranderingen in het natuurgebied van en rondom het Landgoed de Limieten zouden worden aangebracht.

Tijdens de zitting in april wees de Stichting de bestuursrechter er op dat er in het bestemmingsplan van het Landgoed staat dat het natuurgebied een open karakter met zichtlijn moet hebben en dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan de ecologische, culturele en historische waarde van het gebied.

Sluipenderwijs
Het aanleggen van slootjes, fruitbomen en struikgewassen was, aldus de Stichting, daarmee in strijd. Ook wees zij de bestuursrechter er op dat het niet alleen om het slootje of het struikgewas ging, maar dat er sluipenderwijs veranderingen en/of aanpassingen in het landschap plaatsvinden die niet meer passen in het bestemmingsplan

Meer berichten