Wethouder Bert Rebel deed tijdens zijn bezoek aan een aardgasvrije woning in november vorig jaar een oproep voor energieambassadeurs.
Wethouder Bert Rebel deed tijdens zijn bezoek aan een aardgasvrije woning in november vorig jaar een oproep voor energieambassadeurs. (Foto: Bob Awick)

De WarmteTransitieMakers begeleiden Huizer energieambassadeurs

  Natuur en Milieu

HUIZEN - De gemeente heeft DeWarmteTransitieMakers gevraagd de Huizer energieambassadeurs te gaan begeleiden. Deze ambassadeurs zijn inwoners die zich hiervoor hebben gemeld.

Aan het begin van de lange weg naar een aardgasvrij Huizen deed de gemeente een oproep aan enthousiaste en geïnteresseerde inwoners om zich aan te melden als energieambassadeur.

Bevlogenheid
De bevlogenheid van de energieambassadeurs zorgt volgens wethouder Bert Rebel voor nieuwe energie binnen de samenleving. "De mensen van De WarmteTransitieMakers hebben veel kennis en ervaring in huis. Die hebben we nodig om deze enthousiaste groep verder te brengen."

"We willen kennis delen, zodat inwoners van Huizen straks weten hoe ze zich kunnen voorbereiden op een aardgasvrije samenleving. Want wie nu de juiste keuzes maakt, heeft daar later voordeel van."

Kennismakingsbijeenkomst
Voor de energieambassadeurs organiseert De WarmteTransitieMakers een kennismakingsbijeenkomst op donderdagavond 21 februari 2019. Wie zich al als ambassadeur heeft aangemeld, krijgt hiervoor een uitnodiging.

Inwoners hebben zich om verschillende redenen aangemeld als energieambassadeur. Bijvoorbeeld omdat zij op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij wonen.

Breed
Dat is heel breed: van de voortgang van aardgasvrije projecten in Huizen en subsidiemogelijkheden voor isolatie tot uitleg over alternatieve verwarmingstechnieken en het beleid van de gemeente Huizen.

Inwoners die zich alsnog aan willen melden als energieambassadeur kunnen zich tot 12 februari aanmelden bij Jessica Rietveld van De WarmteTransitieMakers: jessica.rietveld@dwtm.nl.

Meer berichten