Foto: PWN

Zestig 'grondwaterbeschermingsgebied' borden in 't Gooi

  Natuur en Milieu

HILVERSUM - PWN plaatst momenteel in 't Gooi zestig borden, die aangeven waar grondwaterbeschermingsgebieden liggen. Grondwaterbeschermingsgebieden beschermen de kwetsbare drinkwaterbronnen van het waterleidingbedrijf.

In deze gebieden gelden speciale regels die vervuiling van het grondwater moeten voorkomen. Met de borden staat het grondwaterbeschermingsgebied aangegeven en wil PWN mensen in de omgeving bewust maken van het belang van de bescherming van schoon grondwater. De borden zijn van bamboe gemaakt en daarmee circulair.

Het drinkwater van PWN is voor het grootste deel gemaakt van oppervlaktewater uit het IJsselmeer en de Rijn. Behalve in 't Gooi: daar onttrekt PWN grondwater dat wordt opgepompt in Huizen en bij Laarderhoogt.

Het grondwater wordt aangevuld met gezuiverd oppervlaktewater en vervolgens geleverd aan de ongeveer 114.000 inwoners van Blaricum, Huizen, Laren en Gooise Meren (alleen de voormalige gemeenten Bussum en Naarden). Burgers wonen hier dus letterlijk op hun drinkwater.

In het gebied waar het grondwater wordt gewonnen, is de bodem van nature poreus. Vervuiling kan, aldus PWN, daardoor makkelijker door de bodem heendringen en in het grondwater terecht komen. "Dat maakt het gebied kwetsbaarder. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat ze in een drinkwaterbeschermingsgebied wonen, terwijl particulieren ook een rol spelen in de kwaliteit van het grondwater."

Hieronder een overzicht waar de borden zijn geplaatst.

Meer berichten