Foto: Bob Awick

Afvalinzameling in 't Gooi verloopt heel aardig: forse daling restafval

  Natuur en Milieu

LAREN/BLARICUM - Het kan altijd beter, maar de 250.000 inwoners uit 't Gooi en de Vechtstreek zijn heel aardig bezig als het gaat om het gescheiden inzamelen van het huishoudelijk afval. Uit de tussenrapportage van de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) blijkt dat het gescheiden aanleveren van huishoudelijk afval is gestegen van 55% (2015) naar 68% (2019). 

Het restafval is sterk gedaald: van 234 kilo per inwoner per jaar naar 164 kilo. Er is meer groente, fruit, tuinafval (GFT), plastic, metalen-en drink (ver)pakkingen aan huis ingezameld. Ook is er meer grof huishoudelijk afval gebracht naar de vier scheidingsstations in de regio. De dienstverlening van de GAD krijgt een dikke voldoende; een 7,6.

Wel zijn de totale kosten van de GAD met 5% gestegen ten opzichte van 2015 door extra uitvoeringskosten, extra dienstverlening en hogere kosten voor de verwerking van het restafval en grondstoffen. 

Ruimte voor verbetering is er nog wel: de helft van het ingezamelde restafval bevat nog steeds grondstoffen die gescheiden kunnen worden. Door nog beter te informeren en faciliteren maar ook door het inzetten van andere technieken en de laatste inzichten hoopt de GAD nog betere percentages te kunnen presenteren.

Meer berichten