Foto: Bastiaan Miché

Transdev blijft openbaar busvervoer verzorgen in Gooi en Vechtstreek

  Natuur en Milieu

HUIZEN - Transdev, het moederbedrijf van Connexxion, blijft het tot 2030 het openbaar busvervoer in de Gooi en Vechtstreek verzorgen. De nieuwe concessieperiode start op 11 juli volgend jaar. 

De provincie Noord-Holland heeft besloten de concessie voor het OV in de regio aan Transdev te verlenen, omdat hun inschrijving als beste is beoordeeld. Behalave van Transdev kwamen er inschrijvingen binnen van EBS en Arriva. "Transdev rijdt dan met alleen maar accu-elektrische bussen en biedt aanzienlijk meer OV aan dan nu het geval is."

Zero Emissie
Transdev start meteen in 2021 met bussen die allemaal accu-elektrisch zijn. Ook de R-netlijn 320 wordt vanaf de start gereden met elektrische bussen. Daarmee is de Gooi en Vechtstreek één van de eerste regio’s in Nederland waar het regionaal busvervoer volledig ‘Zero Emissie’ is, dus zonder verontreinigende uitstoot. "Dit is een grote stap in de ambitie van de provincie om het openbaar vervoer in Noord-Holland duurzaam te maken", jubelt Haarlem.

Spitslijn
Transdev zorgt vanaf 2023, als de vrije busbaan HOV in ’t Gooi klaar is, voor fors meer openbaar busvervoer dan in de huidige situatie, tegen vergelijkbare exploitatiekosten. Vooral de R-netlijn 320 (Hilversum – Huizen – Amsterdam Amstel) rijdt zowel in de spits als in de daluren veel vaker. Ook laat Transdev een nieuwe spitslijn rijden tussen Huizen en Utrecht De Uithof. De komst van deze lijn was een wens vanuit de regio en moet reizigers die hier gebruik van maken een flinke tijdwinst opleveren.

Het busnetwerk in de regio blijft qua dekking grotendeels gelijk. Een aantal buslijnen krijgt directere routes en kortere reistijden, waardoor reizigers sneller kunnen overstappen op de trein of R-netlijn 320. Transdev verlaagt op enkele laagbezette lijnen de frequentie, bijvoorbeeld door op bepaalde momenten naar een uurdienst te gaan.

Servicenet Hilversum
Een belangrijke verandering is de introductie van een Servicenet in Hilversum. Bij dit Servicenet is veel aandacht voor ouderen en mensen die minder makkelijk zelfstandig reizen. Met deze voorziening helpt Transdev mensen die anders wellicht gebruik maken van de WMO-voorzieningen, om langer zelfstandig met het OV te blijven reizen.

Planning
De nieuwe OV-concessie start op 11 juli 2021 en loopt tot 2030. In de eerste fase, tot eind 2022, verandert er nog niet zoveel aan de dienstregeling ten opzichte van nu. In de tweede fase, vanaf 2023 wanneer de vrije busbaan HOV in ’t Gooi is aangelegd, gaat het vervoerplan in zoals Transdev dat heeft aangeboden.

Meer berichten