<p>Klaas Jan Wardenaar (l), wethouder Marlous Verbeek en Albert Hoogenkamp op een van de fietsbruggen &nbsp;in het Bad Vilbelpark. (Foto Bob Awick)</p>

Klaas Jan Wardenaar (l), wethouder Marlous Verbeek en Albert Hoogenkamp op een van de fietsbruggen  in het Bad Vilbelpark. (Foto Bob Awick)

(Foto: )
Video

Natuur en recreatie gaan hand in hand bij herinrichting Bad Vilbelpark

  Natuur en Milieu

HUIZEN - De gemeente gaat het Bad Vilbelpark herinrichten tot een park met natuurwaarden en plekken om te recreëren. Het park - dat als een slinger vrijwel evenwijdig met de Delta loopt - wordt in het oosten begrensd door de Monnickskamp en in het westen door de scholen bij het Holleblok. Het is wat groen betreft een beetje uit de kluiten gegroeid. Groen dat op sommige plekken 40 jaar oud is en omvalt, wat een gevaar oplevert. Daarnaast is er op sommige plekken sprake van wateroverlast.

“Ik weet nog wel dat ik in het begin van het proces een rondje in het park heb gelopen en toen schrok van hoe het er uitzag”, vertelt verantwoordelijke wethouder Marlous Verbeek. “Ik ben blij dat het nu aangepakt wordt en ook blij dat de inwoners er zo bij betrokken zijn.” Ze verwijst naar de twee participatieavonden die er in april 2019 zijn geweest met bewoners. De gemeente liet daar het schetsontwerp zien met vier mogelijke ontwikkelingsrichtingen.

Wateroverlast
Tijdens deze avonden logden er in totaal 163 mensen in om input te geven bij de interactieve presentatie. De wateroverlast in het park en de omvallende bomen werden als problemen gezien die als eerste moesten worden aangepakt. Vervallen bankjes, bruggen en stuw, het donkere en dichte bos, de smalle paden en het niet kunnen lopen van een rondje door het park stonden ook op deze lijst.

Het thema dat de bewoners het beste bij het park vonden passen was natuur en water, met 4,5 uit 5 punten. Ook Landschap en ontmoeting en sport, spel en beweging scoorden hoog. “Met die interactieve presentatie hebben we veel informatie verzameld die we weer aan de ontwerpers, landschapsarchitectenbureau SMARTLAND, hebben meegegeven bij het verder uitwerken”, legt projectleider Albert Hoogenkamp uit.

Parkkrant
Het resultaat van die uitwerking, het concept voorontwerp, had hij graag samen met de wethouder en andere experts, waaronder landschapsarchitect en ecoloog Klaas Jan Wardenaar van SMARTLAND, weer in een ontmoeting met bewoners gepresenteerd. “Maar dat kon niet”, legt de wethouder uit. “Inmiddels was het coronavirus uitgebroken, dus moesten we op zoek naar een andere manier.” De gemeente kwam daarom met een parkkrant, die in de tweede week van juli in de brede omtrek van het park is verspreid.

Tekst gaat onder de illustratie verder


Een overzichtskaarten zoals het park er uit kan gaan zien. (Illustratie: SMARTLAND)

“Daarnaast staat hij ook op de website huizen.nl onder het kopje bouwen en verbouwen en dan bij projecten“, legt ze uit. “Zo kan iedereen hem ook bekijken.” In de krant wordt uitgebreid ingegaan op wat er allemaal gaat gebeuren. Projectleider Albert somt het in het kort op: “Er komt meer ruimte voor sport en spel en de infrastructuur wordt verbeterd. Zo worden de fietspaden breder en komen er ook van noord naar zuid fietspaden die de tocht naar de halte van de snelle bus, het HOV, straks makkelijker maken.”

Wandelaars
“Daarnaast komen er nieuwe wandelpaden, die gescheiden zijn van de fietspaden. Zo kun je in het park makkelijker een ommetje maken.” Deze paden zullen veelal ook goed toegankelijk zijn voor rollators en breder dan de nu halfverharde paden. Ook zorgt de gemeente er dan voor dat de wandelaars droge voeten houden. Er komen ook paden met houtsnippers voor de avonturiers en er komt een speeleiland.

Het gaat Albert aan het hart dat hij juist nu niet met de jeugd over de speelplekken kan praten. “Daar wil ik apart aandacht aan besteden, maar dat gaat vast nog wel komen.” In de krant staat in ieder geval al een oproepje om tekeningen in te sturen waarop jongeren kunnen laten zien hoe zij het liefste zouden willen spelen. De mooiste tekening wordt in de volgende parkkrant gepubliceerd en dient met de andere tekeningen ter inspiratie voor de ontwerpers.

Vragen en suggesties
“Ik heb wel al zeker vijftig vragen en suggesties gehad van bewoners. Die kunnen heel uitgebreid zijn, zoals een powerpoint-presentatie, of heel kort en krachtig dat het een mooi plan is. Ik ga deze vragen binnenkort ook bundelen, zodat mensen kunnen zien welke er al zijn gesteld.” Bewoners kunnen namelijk tot 7 september reageren op de plannen. Daarna worden de aanpassingen verwerkt tot een definitief ontwerp.

“We gaan kijken of we zo veel mogelijk van de wensen mee kunnen nemen. Mensen moeten zich wel realiseren dat we soms moeten kiezen”, legt hij uit. De wethouder legt uit, dat er al een fors budget is voor de aanpassingen. “Vanuit het coalitieakkoord is 250.000 euro gereserveerd. Daarnaast is bij diverse budgetten zoals onderhoud, riolering en infrastructuur al geld uitgetrokken voor dit plan.”

Participatie
Ze gaat er vanuit dat de plannen in oktober dit jaar aan de gemeenteraad kunnen worden gepresenteerd. “Dat betekent niet dat het dan ophoudt met de participatie”, legt de projectleider uit. “We gaan de diverse onderdelen nog verder uitwerken met betrokkenen. Zo willen we nog praten met de scholen die bij het park liggen. Zij zijn ook betrokken, net als bijvoorbeeld de bijenvereniging en de visclub. Daarna vullen we specifieke onderdelen verder in.”

“De uitdaging bij deze herinrichting zit in het in balans houden van de natuur in relatie met de recreatie en het andere gebruik van het park”, legt Klaas Jan uit. “De schietwilgen zijn omhoog geschoten en aan het einde van hun levensduur. Dat wilde bos, want dat is uit zichzelf ontstaan, dunnen we uit, zodat er meer licht komt op de bodem en het water.” Toch is het ook niet de bedoeling dat je dwars door het park de huizen ziet. “Het park moet een park op zich blijven.”

Rondleiding
Bij een rondleiding langs het water, is te zien hoeveel mensen de wandelpaden gebruiken om een stukje te lopen of de hond uit te laten. Het water is troebel. “Dat is altijd zo met vissen als de brasem. Die woelen de bodem om. Met het waterschap hebben we al bekeken of er meer doorstroming kan komen en er helder water kan komen. Dan komen er ook snoeken. Dat heeft dan wel weer gevolgen voor de brasems, want het is het een of het ander.” Een vistrap bij het speeleiland moet er in ieder geval voor gaan zorgen dat vissen het park makkelijk kunnen bereiken.

De weelderige oase van groen die het park nu wellicht iets teveel is, zal wel blijven. “Maar ook meer plekken om het groen te beleven. Zo komt er ook een plek aan het water waar mensen van dat water kunnen genieten.” Daarnaast zal het park efficiënter gebruikt worden. “Het veld bij de Vlie en de Vecht betrekken we erbij en daar komen een sport- en ontmoetingsplek.” De wethouder verwacht dat de scholen daar ook met veel plezier gebruik van zullen gaan maken. “Hoe mooi is dat.”

Speuren
Tijdens de rondleiding speuren we nog naar het ijsvogeltje dat in het park is gespot, maar dat kunnen we niet vinden. Ook geen eekhoorn. Wel zien we de wintereik staan die bijzonder is en de vissen die af en toe bijna boven water komen. Daarnaast dartelen de vlinders rond, zitten de meerkoeten achter elkaar aan en zwemmen de eenden rustig door het water. Dat er een paar meter verderop huizen staan, heb je niet in de gaten.

“We gaan hier met zijn allen nog iets mooiers van maken”, zegt Marlous. “Ik ben blij dat er al zoveel mensen hebben gereageerd sinds de parkkrant is verschenen, want de goede energie de we met elkaar hadden, wil ik graag behouden.” Corona stelt de gemeente voor een uitdaging, zo ondervonden het projectteam en de wethouder, maar met deze krant en met een speciaal opgenomen filmpje - zie onder het verhaal - hebben ze het concept voorontwerp van het Bad Vilbelpark toch dicht bij de inwoners kunnen brengen.

Werkzaamheden
“Het is belangrijk dat de plannen ook gewoon doorgaan. Het park moet worden aangepakt”, besluit de wethouder. Als alles voorspoedig verloopt, kunnen in oktober en november dit jaar de vergunningen worden aangevraagd en starten de werkzaamheden in 2021. “Juni volgend jaar hopen we het park dan als nieuw te kunnen opleveren.”

Hieronder het filmpje dat de gemeente maakte over de herinrichting:

Meer berichten