<p>Om dit voormalig terrein van Kwekerij De Limieten gaat het allemaal.</p>

Om dit voormalig terrein van Kwekerij De Limieten gaat het allemaal.

(

Foto: Bob Awick

)

Bestemmingsplan voor woonhuis De Limieten bijna definitief

  Natuur en Milieu

HUIZEN - Het bestemmingsplan Zanderij Tjebbes treedt in werking op 12 september. Dit heeft de gemeente bekend gemaakt nu het plan ter inzage ligt. Het bestemmingsplan maakt een landgoed met een woonhuis mogelijk op de locatie van voormalige kwekerij De Limieten aan de Naarderstraat en daar zijn verschillende rechtzaken over geweest.

Zo vonden omwonenden en de Stichting De Limieten en Valkeveen de bouwplannen te hoog. Zij stonden begin dit jaar bij de Raad van State en stelden dat het college van burgemeester en wethouders afspraken over de nieuwe inrichting van het terrein van Kwekerij De Limieten aan de Naarderstraat hadden geschonden.

Bouwhoogte
Eigenaar Robert Tjebbes en de omwonenden kwamen overeen dat op het terrein een woning met een bouwhoogte van maximaal 7,5 meter zou komen. Het college zou daarvoor een bestemmingsplan maken.

Nadat een kandidaat-koper zich meldde bij de gemeente met een plan voor een grote woning van 15 meter hoog, ging het college om. Uiteindelijk stelde de gemeenteraad een bouwhoogte vast van maximaal 11,5 meter. De kandidaat-koper is intussen van het toneel verdwenen. Wat overbleef is een ruzie tussen alle betrokken partijen.

Provinciale regels
Aan de andere kant daagde het college gedeputeerde staten van Noord-Holland voor de rechter, omdat die geen een ontheffing wilde verlenen voor de ontwikkelingen op de voormalige kwekerij. Deze zouden anders in strijd zijn met de regels van de provincie.

De Raad van State vond niet dat de omwonenden gelijk hadden. De gemeente Huizen kreeg te horen dat het plan inderdaad tegen de provinciale regels was, maar kreeg de kans om enkele gebreken te herstellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw moest worden gedaan.

Aangepast
De gemeente heeft nu de regels en verbeelding zodanig aangepast, dat voorzien wordt in een strook van circa vijf meter breed. Door aan de regels toe te voegen dat deze strook vrij moet blijven van opgaande beplanting, wordt het zicht op de achterliggende zanderijgronden geborgd. Het plan voldoet volgens de gemeente ook aan de eisen uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2019.

De gemeenteraad stemde 28 mei in met het gewijzigde bestemmingsplan Zanderij Tjebbes en daarom ligt het nu ter inzage. Belanghebbenden kunnen van 1 augustus tot en met 11 september rechtstreeks in beroep gaan bij de Raad van State.

Meer berichten