PMD zakken niet meer gratis in supermarkten

  Natuur en Milieu

REGIO - De GAD stopt met het gratis verstrekken van pmd-zakken in supermarkten, winkels en bij gemeenten. Volgens de afvaldienst kunnen inmiddels de meeste inwoners hun plastic, blik en drinkpakken kwijt in de pmd-container aan huis of in de wijk.

Het gratis verstrekken werd ingezet bij de introductie van pmd-inzameling toen er nog geen pmd-containers waren. Nu dat niet meer kan kunnen inwoners voor gratis pmd-zakken nog wel terecht bij de GAD scheidingsstations. 

Doorzichtige zakken
Bij gemeenten, supermarkten en winkels worden de herkenbare oranje displays weggehaald. Het is belangrijk dat inwoners voor het verzamelen van pmd-materiaal nog steeds doorzichtige zakken blijven gebruiken.

Daniël Walkot van de GAD legt uit: “Na inzameling wordt er eerst een grove visuele check gedaan op de kwaliteit van het pmd. Dit gebeurt in de PMD-hal. Onze visuele check wordt bemoeilijkt met het gebruik van reguliere grijze afvalzakken. Als er teveel ander afval tussen het plastic, blik en drinkpakken zit, bestaat de kans dat de vracht wordt afgekeurd. Dat willen we voorkomen, want afkeur betekent niet goed te recyclen pmd en financiële gevolgen.”

Chipszak
Tot slot nog een leuk weetje: Dankzij nieuwe technische ontwikkelingen mag een lege verpakking bestaande uit folie en plastic, de ‘chipszak’, nu ook bij het pmd.

Meer berichten