De ondertekening werd gedaan door Ronald Cobben van het Energiedienstenbedrijf en Annemarie Poorthuis van Energie Verbonden.
De ondertekening werd gedaan door Ronald Cobben van het Energiedienstenbedrijf en Annemarie Poorthuis van Energie Verbonden.

Energiedienstenbedrijf en Energie Verbonden zorgen samen voor impuls verduurzaming

Natuur en Milieu

REGIO - In het gebouw van Bouwmensen aan de Parallelweg 1 in Bussum is vanmorgen een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek en Energie Verbonden, het samenwerkingsverband van lokale energiecoöperaties in de regio. Samen geven zij een impuls aan het versneld verduurzamen van woningen in deze regio.

De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek willen in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken is onder andere een grootschalige aanpak van energiebesparing in de bestaande bouw nodig. Dat betekent dat jaarlijks ongeveer vierduizend woningen vergaand gerenoveerd moeten worden.

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het Energiedienstenbedrijf. Dit bedrijf moet de regionale vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en de samenwerking binnen de hele keten versterken. Een belangrijke partij aan de vraagkant is Energie Verbonden, een samenwerkingsverband van lokale energiecoöperaties in de regio.

Vraagkant
Stichting Energie Verbonden ziet voor zichzelf de taak om de vraagkant te activeren. Dat doet ze door:

-bewustwording bij en participatie van huiseigenaren te bevorderen en daarvoor activiteiten te organiseren zoals bewonersavonden en straatgesprekken;

-inzicht te geven aan bewoners over hun energieverbruik en -lekkage door middel van warmtebeelden en energiedisplays;

-energiebesparing te versnellen door het opleiden van energiecoaches die energiecoachgesprekken voeren met huiseigenaren en huurders gericht op zowel kleine maatregelen en gedrag als ook grotere isolatiemaatregelen;

-bewoners te ontzorgen door collectieve inkoopacties te organiseren voor isolatie en zonnepanelen;

-collectieve zonnestroominstallaties te ontwikkelen waarin bewoners kunnen participeren die geen zonnepanelen op hun eigen huis kunnen leggen;

-in buurtenergieprojecten de mogelijkheden voor een totaalaanpak inclusief warmteopties te verkennen en te faciliteren.

Versnellen
Gemeenten, het Energiedienstenbedrijf, het Duurzaam Bouwloket en lokale energiecoöperaties gaan samen een plan opstellen om de verduurzaming van woningen in de regio te versnellen. Daarin zullen de energiecoöperaties bovengenoemde activiteiten uitvoeren en waar nodig geïnteresseerde woningeigenaren voor technische advisering en ondersteuning door bedrijven doorverwijzen naar het Duurzaam Bouwloket.

Andersom zal het Duurzaam Bouwloket belangstellenden in contact brengen met lokale energiecoaches. Beide partijen kunnen gebruik maken van het Technisch Expertise Centrum bij Bouwmensen in Bussum.

Opgetogen
Voorzitter Ronald Cobben van het Energiedienstenbedrijf, tevens directeur van Mokveld Bouw en Onderhoud BV, is zeer opgetogen over het aanhalen van de banden met Energie Verbonden.

“Het is belangrijk dat er nu snelheid en massa gemaakt gaat worden met de energietransitie. Daar hebben we koplopers zoals Energie Verbonden hard bij nodig. Als bouwer denk ik dat we ook veel kunnen leren van de kennis en ervaring die bij de energiecoöperaties aanwezig is.”

Krachten bundelen
Op haar beurt is ook Anne-Marie Poorthuis te spreken over de samenwerking met het Energiedienstenbedrijf. “We waren al partner in het Energiedienstenbedrijf, maar hebben elkaar tot nu toe te weinig opgezocht. Ons doel is om regionaal krachten te bundelen en ons aanbod steeds verder te ontwikkelen om bewoners nog beter te ondersteunen bij hun verduurzamingsuitdaging.”

“Deze samenwerkingsovereenkomst past daar goed bij. Er ligt een uitdagende opgave om per jaar vierduizend woningen energiezuinig te renoveren. Samen gaan we ervoor om dat doel te halen.”

Uit de krant