Het zeldzame Geel boerenkoolmos.
Het zeldzame Geel boerenkoolmos. Foto: GNR

Voorlopige uitslag van ‘1000 soortendag’ bekend; 1.094 soorten aangetroffen

Natuur en Milieu

REGIO - De voorlopige uitslag van de ‘1000 soortendag’, een initiatief van het Goois Natuurreservaat (GNR), is bekend: in 24 uur tijd zijn meer dan 1.094 soorten gevonden.

Een mooie vondst is de vlinder het Icarusblauwtje op de Fransche Kampheide. Een vlinder uit de familie van de kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes. Geen zeldzame vlinder in Nederland maar wel bijzonder in het Gooi. 

Zeldzaam
Bijzonder is dat deze soort, ondanks de recreatiedruk, in dit gebied voorkomt. “Het meest zijn we trots op een geheel nieuwe soort in het Gooi: het Geel boerenkoolmos, een zeldzaam korstmos”, aldus het GNR.

Tientallen biologen en monitoringvrijwilligers struinden afgelopen vrijdag en zaterdag door het Goois Natuurreservaat en het aangrenzende natuurgebied van Natuurmonumenten om de natuur in kaart te brengen. 

Droog en nat
Daarvoor is een aantal verschillende landschappen uitgekozen. Het drogere en hoger gelegen Spanderswoud en heidegebied Fransche Kamp en de lagere en meer natte natuurgebieden Zanderij Crailoo, Zanderij Cruysbergen, Gijzenveen en het Laegieskamp. 

Planten en dieren zijn gebonden aan landschappen. Elke plant of dier heeft haar eigen voorkeur voor grondwaterstand, bodemtype, beheer et cetera. “Op zaterdag 21 mei konden we na intensief speurwerk de voorlopige eindstand van de natuurtelling bekendmaken”, laat een GNR-woordvoerder weten.

Divers
Er werd gezocht naar een zo divers mogelijk aantal soorten dieren en planten: vogels, libellen en (nacht)vlinders, bomen, struiken en planten, paddenstoelen, (korst)mossen, waterdieren en sieralgen.

De laatste 1000-soortendag telling was in 2016. Dat leverde toen 1.279 soorten op maar dat was nadat de determinatie van de microscopisch kleinere soorten gedaan was. De komende weken worden ook dit jaar nog een groot aantal soorten gedetermineerd.

Vele soorten
Er zijn nu al ruim duizend soorten aangetroffen, waaronder: 223 soorten planten (minder dan in 2016), 237 soorten mossen en korstmossen (100 soorten meer dan in 2016), 20 soorten paddenstoelen (minder dan in 2016), 70 soorten wieren, 11 soorten zoogdieren, 5 soorten vleermuizen, 80 soorten vogels, 5 soorten reptielen en amfibieën, 2 vissen , 14 soorten dagvlinders, 20 soorten bijen en wespen (veel minder dan in 2016), 21 soorten wantsen, 20 soorten slakken en 14 soorten spinnen. Het aantal kevers is nog niet bekend.

Voor de vissen was geen deskundige aanwezig, waardoor deze onvoldoende zijn geteld. Het aantal slakken wordt nog hoger omdat er moet nog een groot aantal gedetermineerd moet worden.

Aanzienlijk minder
“Bijzonder was het merkbare effect van de droogte op het aantal planten en paddenstoelen die er geteld zijn. Er zijn 223 soorten planten geteld en 20 soorten paddenstoelen. Dat is aanzienlijk minder dan de vorige meting van zes jaar geleden.”

Dit is zeer opmerkelijk maar wel te verklaren. Feiko Prins van de KNNV: “Er zijn 130 tot 140 minder plantensoorten geteld dan in 2016. Dit komt voor een groot deel door het ongelooflijk droge voorjaar.

“Ook het aantal getelde paddenstoelen ligt lager. Maar nog geen zorgen want het betekent niet dat deze planten verdwenen zijn. Ze zijn nog niet ontkiemd en zitten dus nog wel in de zaadbank in de bodem.”

Samenwerking
Doel van de 1000-soortendag is om te laten zien hoe groot de biodiversiteit in een bepaald gebied is. De organisatie is in handen van KNNV-afdeling Gooi in nauwe samenwerking met IVN, Vogelwerkgroep Het Gooi en het Goois Natuurreservaat. 

Dit jaar deden er 43 vrijwilligers mee. Dit zijn allemaal mensen met kennis van zaken op vaak een specifiek gebied zoals vaatplanten, (korst)mossen, sieralgen of dieren (nacht)vlinders en vleermuizen.

Doelstelling
Karin Kos: ‘Ik ben als directeur-rentmeester van het Goois Natuurreservaat enorm blij met het mooie resultaat! Het benadrukt het belang van organisaties als Natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat dat zoals u wellicht weet al negentig jaar haar doelstelling, het natuurschoon tot in eeuwige dagen beschermen, nastreeft.”

“Als rentmeester ben ik dan ook zeker tevreden met deze uitslag. Tegelijkertijd realiseer ik me dat we niet achterover kunnen leunen want ook de druk op de Gooise natuur is onverminderd groot en we moeten volop aan de slag om de natuur te ondersteunen.”

Uit de krant