De 'groene' wethouder 'hangt' in het boshokje
De 'groene' wethouder 'hangt' in het boshokje (Foto: Bob Awick)

Praten met wethouder over klimaat in bushokje

  Natuur en Milieu

HUIZEN Wethouder Gerrit Pas zit donderdag van 10.00 tot 11.00 uur bij zijn eigen Kies voor Klimaat-poster in de bushalte op het Prins Bernardplein.

Hier gaat hij met inwoners van Huizen in gesprek over de genomen en de te nemen maatregelen om klimaatverandering te stoppen en wat zij zelf kunnen doen.

Noodzaak
Wethouder Gerrit Pas: "Niet eerder is de noodzaak voor de energietransitie zo breed onderkend. De aardgaswinning beheerst het nieuws en de gevolgen van klimaatverandering merken we steeds vaker."

"Er is dus alle reden om volop in te zetten op klimaatbeleid. In Huizen doen we dat in de breedste zin van het woord: Huizen Klimaatbewust staat voor een aanpak van de oorzaken én de gevolgen van klimaatverandering."

Wateroverlast
"Natuurlijk zetten we in de gemeente en de regio in op energie besparen en duurzame energieopwekking, maar tegelijkertijd investeren we in klimaatbestendigheid door wateroverlast te voorkomen."

Meer berichten