Extra
Logo nieuwsbladvoorhuizen.nl
Er gaat extra gemaaid worden tegen de overlast van waterplanten in het Gooimeer.
Er gaat extra gemaaid worden tegen de overlast van waterplanten in het Gooimeer. (Foto: Carin van den Berg)

Extra maaien tegen overlast planten Gooimeer

  Natuur en Milieu

HUIZEN - De gemeenten Gooise Meren, Blaricum, Eemnes en Huizen hebben de Provincie Noord-Holland laten weten het regionale voorstel voor de aanpak van de waterplantenoverlast Markermeer, IJmeer en Randmeren te steunen.

De gemeenten stellen hiervoor in totaal 126.000 euro beschikbaar voor een periode van 4 jaar. De overmatige groei van waterplanten is in toenemende mate een probleem. Naast de grote overlast in het Gooimeer kampen ook het IJmeer en Markermeer en de IJsseldelta hier steeds meer mee.

Cijfers
De aanhoudende klachtenstroom uit de regio, onder aandacht gebracht door de Coöperatie Gastvrije Randmeren, maar ook uit de twee andere meren, wordt onderbouwd door recente cijfers over de groei van waterplantenpopulaties in deze gebieden.

Inmiddels zijn ook de Provincie en het Rijk doordrongen van de problematiek. De Provincie Noord-Holland heeft samen met de Coöperatie Gastvrije Randmeren een voorstel opgesteld, verwoord in een brief aan het Rijk, waarin maatregelen zijn opgenomen om de overlast op de korte en de langere termijn tegen te gaan.

Extra maaien
Het maatregelenpakket behelst het maaien van waterplanten, het betonnen van vaargeulen en het verdiepen van recreatiegeulen. Met de extra middelen kan er de komende vier jaar extra gemaaid worden in de Randmeren.

Aangezien de problematiek in het Gooimeer het grootste is van alle Randmeren betekent dit concreet een uitbreiding van het aantal te maaien hectares in het Gooimeer.

Meer berichten