Zorgen over ingrijpende veranderingen De Limiten

  Natuur en Milieu

HUIZEN - De Stichting De Limiten en Valkeveen is het zat dat de gemeente Huizen zijn oren laat hangen naar de grillen van een van de bewoners op het Landgoed De Limiten. Via een bestuursrechtelijke procedure probeert zij, samen met de buurman van de bewuste bewoner, te voorkomen dat er verdere ingrijpende veranderingen in het natuurgebied worden aangebracht.

Donderdag diende er bij de rechtbank Utrecht een bestuurszaak waarin de Stichting bezwaar maakt tegen het verlenen van een omgevingsvergunning aan de bewoner op het landgoed de Limiten (dus niet de naburige kwekerij de Limieten) in Huizen voor het planten van 26 hoogstamfruitbomen, de aanleg van een sloot en de aanleg van laag struikgewas.

"Het gaat hier niet alleen om het slootje of het struikgewas. Het gaat er om dat er sluipenderwijs veranderingen en/of aanpassingen in het landschap plaatsvinden die niet meer passen in het bestemmingsplan."

De advocaat van de Stichting wijst de rechtbank op het bestemmingsplan van het Landgoed waarin staat dat het natuurgebied een open karakter met zichtlijn moet hebben en dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de ecologische, culturele en historische waarde van het gebied. Het aanleggen van slootjes, fruitbomen en struikgewassen is, aldus de advocaat, daarmee in strijd.

De gemeente verweert zich door te wijzen op een rapport van een ecoloog en landschapsdeskundige dat stelt dat dit soort ingrepen niet strijdig zijn met het bestemmingsplan. "Dat hangt er maar vanaf hoe laag het struikgewas blijft?"

De bestuursrechter kijkt vragend naar de vertegenwoordiger van de gemeente. Immers een metershoog struikgewas ontneemt het zicht en is in strijd met het open karakter van het gebied.

De gemeente kaatst de bal door naar de bewoner die de omgevingsvergunning heeft aangevraagd. Maar hij is niet op zitting verschenen. Zijn advocaten zijn er wel maar beiden kunnen daar geen concreet antwoord op geven. De enige toezegging die zij namens hun cliënt kunnen doen is dat meneer het struikgewas op tijd zal snoeien.

Een weinig geruststellende gedachte voor de benadeelde partijen. De man heeft namelijk naast de landschappelijke veranderingen ook grootste plannen om op zijn Landgoed aan de Naarderstraat in Huizen een familiebegraafplaats aan te leggen. Een zeer ongebruikelijk verzoek, waar het Huizer college vooralsnog niet onwelwillend tegenover staat.

Of het bezwaar tegen de 26 fruitbomen, het lage struikgewas en de aanleg van een sloot gegrond zijn, wordt over zes weken duidelijk. Dan doet de bestuursrechter uitspraak.

Meer berichten