Foto: Pixabay

Aanhoudingen bij grote handhavingsactie Gooise massagesalons

  Politie

REGIO - Verschillende massagesalons in 't Gooi houden zich lang niet aan alle regels. Dat is duidelijk geworden tijdens een integrale handhavingsactie bij 34 massagesalons in Hilversum, Gooise Meren, Wijdemeren, Huizen, Blaricum en Laren. De politie heeft twee aanhoudingen verricht in verband met illegaliteit.

De actie - van donderdag 12 september tot en met woensdag 17 september - was erop gericht om te controleren of er illegale praktijken plaatsvinden bij de massagesalons. Bij het onderzoek waren naast de gemeenten en politie ook de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid én ook het UWV betrokken. 

Geconstateerd zijn drie overtredingen op het gebied van de Wet Arbeid en Vreemdelingen; in drie gevallen bleken medewerkers geen werkvergunning te hebben. Vijfmaal is nader onderzoek noodzakelijk. De vreemdelingenpolitie onderzoekt dan gelijk of de medewerkers een legale verblijfstatus hebben. Ook voor de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is voor de gecontroleerde salons met medewerkers een vervolgonderzoek ingesteld. Hieruit moet blijken of de werkgevers zich houden aan de arbeidstijdenwet en of de medewerkers minimaal een minimumloon ontvangen.

Ook is tijdens de handhavingsactie bekeken of de massagesalons zich aan de bestemmingsplannen houden. Vindt er bijvoorbeeld geen illegale bewoning plaats en zijn de werkactiviteiten legaal? In dit geval zijn drie overtredingen geconstateerd en in vijf gevallen is nader onderzoek noodzakelijk. In zes gevallen voldeden salons niet aan brandveiligheidseisen en/of was er onvoldoende daglichttoetreding in de werkruimten. En zes keer is op het gebied van het Bouwbesluit nader onderzoek noodzakelijk.

Meer berichten