Afbeelding
Foto: Onbekend

Politiezorg in Huizen staat onder druk

Politie

HUIZEN - De politiezorg in het politiedistrict Gooi- en Vechtstreek, waaronder Huizen, staat onder druk. Daarom zijn nu maatregelen genomen en keuzes gemaakt. Dit heeft burgemeester Niek Meijer aan de gemeenteraad laten weten.

Het is een probleem dat al langer speelt. Het probleem werd na de moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september echter nog groter. Doordat er meer persoonsbeveiliging nodig was, werden ook uit het Politiedistrict Gooi- en Vechtstreek mensen hiervoor ingezet.

Noodhulp
Gekozen is nu om prioriteit te geven aan de noodhulp ten behoeve van de incidentafhandeling. Deze moet te allen tijde beschikbaar zijn.

Daarnaast wordt aan de inzet van wijkagenten zo min mogelijk getornd. Zij mogen wel maximaal 1/3 van hun tijd voor incidentafhandeling worden ingezet.

De opleidingen en de vak-, thema- en teamdagen voor politiepersoneel worden daarnaast tot een maximum afgeroomd.

Korte termijn
"Met het treffen van deze maatregelen hopen we de grootste druk van de ketel gehaald te hebben voor de korte termijn", aldus burgemeester Niek Meijer.

De effecten van deze maatregelen worden nauwgezet gevolgd en er wordt bijgestuurd waar nodig.

Projectteam
Binnen de politie-eenheid Midden-Nederland is een projectteam opgestart om te kijken hoe de capaciteitsdruk nog verder kan worden vermindert. Ook bij de Nationale Politie wordt hiernaar gekeken in een taskforce Capaciteit dat hiervoor is opgericht.

In een extra Districtelijk Veiligheidscollege op 30 januari worden maatregelen op de middellange termijn besproken en bekeken of er nog meer keuzes gemaakt moeten worden. 

Veiligheidsgevoelens
"Het uitgangspunt is wat mij betreft dat problemen met politiecapaciteit niet bij voortduring worden opgelost door steeds verder landelijk te prioriteren en in te leveren op lokale veiligheid en veiligheidsgevoelens van onze eigen inwoners", aldus de burgemeester.

Uit de krant