Geen geld voor nieuw beleid | Nieuwsblad voor Huizen
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226622&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=nieuwsbladvoorhuizen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=127" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Het enige project waar wel geld voor gevonden is, is het voortzetten van de buurtsportcoaches.
Het enige project waar wel geld voor gevonden is, is het voortzetten van de buurtsportcoaches. (Foto: Bob Awick)

Geen geld voor nieuw beleid

  Politiek

HUIZEN Het college is druk bezig met de voorbereidingen van de begroting voor 2019 en verder. Voor het meeste nieuwe beleid is geen geld, blijkt uit stukken. Dit alles onder voorbehoud, want een nieuwe raad moet zich er nog over uitspreken.

Er zijn acht projecten waar men graag geld voor zou willen hebben, maar voor zeven hiervan is het er eenvoudigweg niet. Zo is er geen geld om een subsidieaanvraag van de toeristische Gooische Stoomtrein te honoreren. De helft van het gevraagde geld is wel gevondenen in diverse potjes, maar de andere helft, ruim 60.000 euro, ontbreekt.

Veiligheid
Ook op het gebied van veiligheid is er nog geld nodig. Bijvoorbeeld 40.000 euro om het Programma Polarisatie & Radicalisering voort te zetten in 2019 als het rijksgeld hiervoor niet meer beschikbaar is. Ook voor het Programma aanpak Ondermijnende Criminaliteit en een verhoging van het structureel budget voor veiligheid wordt nog naar financiering gezocht.

Voor de aanpak van invasieve exotische planten, herinrichting in het Bad Vilbelpark en het inrichten van oevers is ook geen geld beschikbaar.

Buurtsportcoaches
Het enige project waar geld voor is gevonden is voor een vervolg van het project Buurtsportcoaches. Dit wordt van 2019 tot 2021 verlengd als de raad instemt om dit budget uit de reserve Sociaal Domein te halen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226622&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=nieuwsbladvoorhuizen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=127" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371756&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=nieuwsbladvoorhuizen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=127" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>