Een schets van waar de mogelijke bebouwing plaats zal vinden.
Een schets van waar de mogelijke bebouwing plaats zal vinden. (Foto: VSAP Architects & Planners)

Plannen voor woningen op plek Silverdome

  Politiek

HUIZEN - De raadscommissie Fysiek Domein heeft gisteren in beslotenheid gesproken over plannen die er zijn voor woningen op de plek van voormalige discotheek Silverdome aan de Bestevaer.

De plannen zijn na de bespreking vandaag openbaar geworden op de cijfers na. Ze behelzen de bouw van 24 jongerenwoningen en 30 vrije sectorwoningen.

Zes lagen
De jongerenwoningen worden in zes lagen hoog gebouwd en de vrije sectorwoningen in vier lagen.

Dit deel is gelegen aan de hoek Bestevaer-IJsselmeerstraat.

Parkeervoorziening
In het plan is een verdiepte parkeervoorziening en parkeren op het dek opgenomen.

Als parkeernorm voor de jongerenwoning is 0,7 opgenomen en voor de vrije sector 1,4. Bij de jongerenwoningen is daarbij afgeweken van de standaardnorm van 1,4.

Spelersbus s.v. Huizen
Bij dit plan vervalt de huidige opstelplaats van de spelersbus van s.v. Huizen en vervalt ook mogelijk een aantal parkeerplaatsen bij het sportterrein.

Deze worden gecompenseerd in het gebied. Het aanwezige fietspad moet worden omgelegd.

Draagvlak
Het plan is afkomstig van de eigenaar van Silverdome. Deze moet nu in overleg gaan met omliggende belanghebbenden zoals de sportclubs, Lidl, bewoners van Havenmeester en kop Oude Haven 1e fase om draagvlak te creëren.

Daarna vindt terugkoppeling aan de gemeente plaats. Aan de hand van dit proces wordt het vervolg van het traject bepaald.

Meer berichten