De Fietsstraat is een van de veel genoemde knelpunten.
De Fietsstraat is een van de veel genoemde knelpunten. (Foto: Bob Awick)

Mogelijk eenrichtingsverkeer op Kerkstraat bij kerk en Groepspraktijk

  Politiek

HUIZEN - Ruim 5.000 reacties van inwoners kwamen er op de vraag om veilige en onveilige situaties en andere knelpunten in het verkeer op te noemen. Het resulteert in een kaart met heel veel stippen.

De resultaten hiervan zijn net als inbreng van raadsleden en ambtenaren meegenomen in de eerste versie van het mobiliteitsplan dat maandag in de raadscommissie Fysiek Domein werd besproken.

Wensen
Doel van de bespreking was om wensen en bedenkingen te uiten, zodat deze mee kunnen worden genomen. In het voorjaar van 2020 komt er dan een definitief voorstel voor het mobiliteitsplan.

Aan de hand daarvan kan een uitvoeringsplan gemaakt worden, zodat problemen opgelost kunnen worden. Voordat er dus definitief iets gaat gebeuren, duurt het nog wel even.

Problemen
De problemen die in het plan benoemd wordt zijn er vele. Huizen is volgens het plan statistisch gezien een veilige gemeente. Er is weinig doorgaand verkeer en de verkeersstromen zijn stabiel. Toch zijn er wel veiligheidsknelpunten benoemd door inwoners.

De belangrijkste knelpunten die bij bewoners en uit beleidsstukken naar voren komen, zijn:
1. Smal profiel op de fietsstraat Meentweg/Kerkstraat
2. Kruispunten Ceintuurbaan/Naarderstraat en Nieuw Bussumerweg en de nieuwe situatie rondom het Prins Bernhardplein
3. De entree van het dorp via de Melkweg
4. Diverse punten op de Huizermaatweg/Bovenmaatweg
5. 't Merk, met name de kruising met Gemeenlandslaan en Kruin
6. Rotonde Gooilandweg/Haardstedelaan
7. Veiligheid Delta bij Kamperfoelieschool

Oplossing
In het rapport wordt onder andere voor deze punten een oplossing gegeven, waarbij de autobereikbaarheid wel minimaal hetzelfde wordt gehouden.

Lees verder in de digitale editie

Meer berichten