Wie waarnemend burgemeester Sicko Heldoorn opvolgt is nog niet bekend, maar wel wanneer.
Wie waarnemend burgemeester Sicko Heldoorn opvolgt is nog niet bekend, maar wel wanneer. (Foto: Bob Awick)

Nieuwe burgemeester 13 november geïnstalleerd

  Politiek

HUIZEN - De nieuwe burgemeester van Huizen wordt, als alles naar verwachting verloopt, op 13 november officieel geïnstalleerd.

Op 3 oktober vindt er een speciale besloten vergadering plaats, waarin de raad besluit wie zij als nieuwe burgemeester wil voordragen.

Kandidaten
Doorgaans worden er twee kandidaten voorgedragen door de gemeenteraad met een aanbeveling voor de gewenste burgemeester. Deze worden kenbaar gemaakt bij de Commissaris van de Koning.

Deze overlegt met de Minister van Binnenlandse zaken die de procedure checkt. De gewenste kandidaat krijgt dan een gesprek met de Minister van Binnenlandse Zaken, die hem na goedkeuring van de Ministerraad voordraagt aan de Koning. Die moet dan het besluit van de benoeming ondertekenen.

Benoeming
Pas daarna is de benoeming definitief en wordt bekend gemaakt wie de nieuwe burgemeester van Huizen wordt. De naam van de afgevallen kandidaat wordt niet bekend gemaakt.

Het is de bedoeling dat waarnemend burgemeester Sicko Heldoorn als alles geregeld is op 8 november afscheid neemt met een receptie.

Meer berichten