Het CDA stelde in juni vragen over fietsendiefstallen bij het zwembad.
Het CDA stelde in juni vragen over fietsendiefstallen bij het zwembad. (Foto: Bob Awick)

Zeven fietsendiefstallen zwembad Sijsjesberg in 2018

  Politiek

HUIZEN - Zeven fietsendiefstallen zijn er in 2018 geweest bij zwembad Sijsjesberg. Het jaar daarvoor, in 2017, zijn er geen fietsendiefstallen door de politie geregistreerd.

Dit blijkt uit de antwoorden op de vragen die het CDA op 15 juni aan het college heeft gesteld. In heel Huizen werden er in 2018 65 fietsendiefstallen geregistreerd en in 2017 waren dat er 71. 

Belevingsonderzoek
De gemeente laat weten dat er tot dusver geen belevingsonderzoek is gehouden bij zwembad Sijsjesberg. "Wij gaan wel bekijken of een klanttevredenheids- of belevingsonderzoek onderdeel kan gaan uitmaken van de te maken afspraken over het nieuwe beheer in 2020 in van onze sportaccommodaties, waaronder het zwembad Sijsjesberg. Wij kunnen dan ook vragen opnemen over het (veilig) stallen van de fietsen."

Geen extra maatregelen
Extra maatregelen zijn volgens de gemeente op dit moment niet aan de orde, gezien het aantal geregistreerde fietsendiefstallen bij het zwembad. "Uiteraard houden wij de vinger aan de pols en zullen wij maatregelen nemen indien de cijfers en/of andere signalen daar aanleiding toe geven."

Bij grote drukte zorgt de bedrijfsleider van Zwembad Sijsjesberg dat er extra toezicht is bij de fietsenstalling. Hij gaf in juni op vragen van onze krant aan dat als er een fiets gestolen wordt, dit vaak te maken heeft met het niet goed op slot zetten van het vervoermiddel.

Meer berichten