Participatie was succesvol om het Gat van Keuchenius te vullen, maar kreeg een 2,8 als cijfer.
Participatie was succesvol om het Gat van Keuchenius te vullen, maar kreeg een 2,8 als cijfer. (Foto: Bob Awick)

Wethouder gaat gesprek aan met participanten Keucheniusstraat

  Politiek

HUIZEN Wethouder Maarten Hoelscher startte afgelopen maandag tijdens het vervolg van de raadsvergadering van donderdag ervoor met een verklaring waarin hij liet weten dat ambtenaren niet bedreigd zijn.

Dit zou niet de reden zijn waarom zij niet mee wilden doen aan een groepsgesprek met participanten van het project-Keucheniusstraat in het kader van het onderzoek van de Rekenkamer naar burgerparticipatie.

Vertrouwen
"Ambtenaren hebben gemotiveerd aangegeven niet mee te willen doen. Reden was het gebrek aan vertrouwen en veiligheid dat tijdens het proces en erna werd ervaren", meldde hij in een verklaring.

Hij liet ook weten dat het niet meedoen aan het groepsgesprek vooraf met het college was afgestemd. De ambtenaren zouden tijdens het participatieproject en erna in de media en op sociale media op een bepaalde manier zijn neergezet.

Verdedigen
"Ambtenaren hebben dan niet of nauwelijks de mogelijkheid om zich te verdedigen. Hetzelfde zou in een groepsgesprek ook kunnen gebeuren. Dan zouden ze terughoudend moeten zijn."

"Dit alles afwegend is besloten om het gesprek zonder participanten te voeren en dat is geschied. Er was geen sprake van een optimale samenwerking met participanten, maar er zijn geen bedreigingen geuit. Niemand voelde zich bedreigd of is bedreigd."

Bedreigd
De wethouder voelde zich genoodzaakt om deze verklaring af te leggen omdat na de behandeling van het rapport in de commissievergadering van de raad een beeld was ontstaan dat ambtenaren bedreigd zouden zijn.

De heer Koster van de Rekenkamer ging daarna op vragen van raadsleden in: "Wij hebben gemeld dat ambtenaren zich niet veilig voelden. Wij vonden dat jammer, omdat er juist voor participatie gekozen was en om alle groepen met elkaar te laten praten om ook de groepsinteractie te zien en samen tot oplossingen te komen."

Signaal
"De informatie van beide groepen is nu apart gekomen, maar participatie was er niet, terwijl je dit juist in de interactie zou kunnen zien. Voor ons een signaal dat deze participatie niet goed is verlopen." Het project kreeg dan ook een dikke onvoldoende: een 2,8.

Op vragen hoe concreet dan de bedreigingen zouden zijn, liet hij weten dat hierover in de opmerkingen, tips en ervaringen bij de enquête en vragenlijsten bij het gehouden onderzoek een paar keer het woord 'machtsmisbruik' en 'bedreiging' is gebruikt.

Leerpunten
"Dat ging buiten de scope van het onderzoek, want wij zochten naar leerpunten in het participatieproces. De onlinevragenlijsten en interviews zijn anoniem gedaan. Wij kunnen nu niet verifiëren wie dat heeft gezegd. Wij waren beslist niet bezig met een integriteitsonderzoek.\"

"Juist in zo'n proces als participatie zijn er twee waarheden en niet één, daarom zou het juist goed zijn om in gezamenlijkheid zo'n project toe te lichten. Wij vonden het een gemiste kans om de ambtenaren hun overwegingen nog eens goed over voetlicht te laten brengen en toe te lichten waar toen de beslissingen op gebaseerd waren."

Om tafel
Tijdens de behandeling van het rapport liet de wethouder weten dat hij persoonlijk om tafel gaat zitten met ambtenaren en participanten in het project om een en ander af te sluiten.

Het zou geen evaluatie zijn, maar meer het uitspreken van gevoelens. Doel is om weer vertrouwen in elkaar te krijgen, zodat bij een volgend participatieproces meer kans is op wederzijds succes.

Andere bestuursstijl
Zowel raadsleden als wethouder beseffen dat er zaken goed gaan, maar dat er ook nog heel veel leerpunten zijn als het gaat om participatie. Dat vergt een andere bestuursstijl en verdere professionalisering.

Wethouder Maarten Hoelscher komt in het eerste kwartaal van 2020 met de participatienota. "De knop wat betreft samenwerking in het gemeentehuis moet om. Dat zal bepalend zijn voor een succesvolle invulling van het participatieproces. De aanbevelingen van de Rekenkamer nemen we over en worden verwerkt in de uiteindelijke Nota burgerparticipatie."

Meer berichten