Wethouder Marlous Verbeek kreeg het stevig te verduren. Ze zal het vertrouwen moeten terugwinnen.
Wethouder Marlous Verbeek kreeg het stevig te verduren. Ze zal het vertrouwen moeten terugwinnen. (Foto: Carin van den Berg)

Vertrouwen raad en inwoners terugwinnen na fraudezaak

  Politiek

HUIZEN - Wethouder Marlous Verbeek moet aan de bak. Ze zal het vertrouwen van de gemeenteraad en inwoners terug moeten winnen na de fraudezaak omtrent de teamleider van Wijkbeheer & Service.

Uit de onderzoeken blijkt dat de praktijk waarbij geld bij bedrijven werd gestald door het betalen van facturen voor werk dat nog niet was gedaan, al meer dan 20 jaar duurde.

Toedekken
De betogen van de politieke partijen waren niet mals. "Onder de pet houden en toedekken is jarenlang tot kunst verheven. Wij hadden ook altijd een beeld van een onfeilbare organisatie. Dat heb ik bij moeten stellen, want dit soort dingen gebeurt ook om ons heen", aldus Jessica Prins van de VVD, die het debat mocht aftrappen.

Ze sprak uit dat haar partij twijfelde aan de "zelfingenomen ambtelijke leiding, die alleen in beweging komt als raadsleden vragen stellen. We hadden niet gek opgekeken als de leiding al eerder gevolgen had genomen hiervoor."

"We willen een duidelijk onderbouwd antwoord van het college. Kiest u ervoor dat u zich laat bijstaan door een falende leiding, dan heeft u wat uit te leggen. Dan raakt de politieke verantwoordelijkheid u."

Angstcultuur
Rik de Bruijn van Leefbaar Huizen sloot op dit betoog aan: "Er heerst hier een angstcultuur in en buiten het gemeentehuis. Daar zijn we allemaal mee behept. We krijgen een rapport en een raadsvoorstel, daar staat niets in. Dat is ook angstcultuur. Het zit echt goed fout."

De PvdA vroeg zich bij monde van Stef van de Pas af hoe iets zo lang heeft kunnen bestaan: "Al die tijd heeft de controle gefaald. Het is moeilijk voor te stellen dat het al die tijd in de top onzichtbaar is geweest."

Rutger Rebel van het CDA vroeg aan het college een verklaring voor het ontbreken van de controles. "Verkeersregels moeten ook gehandhaafd worden om ongevallen te voorkomen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Hoe gaat u richting inwoners communiceren om het vertrouwen te herwinnen?"

Genoeg info?
"Is er genoeg info om te weten wat er exact is gebeurd", vroeg Wessel Doorn van de ChristenUnie zich af. "We dachten al die jaren: het zit wel snor. Hoe moet je als raad je controlerende taak uitvoeren? Dat is een vraag die bij ons blijft hangen."

Rob Bource van het SGP: "Onderzoeken zijn ingesteld. Daar zijn uitkomsten uitgekomen. Die zijn heel helder en liegen er niet om. Het grijpt diep in de organisatie in en er zijn veel grenzen overschreden."

Dorpsbelangen Huizen bij monde van Marian Rebel: "Klokkenluiders wisten dat de methode fout was, maar het heeft 20 jaar voortgeduurd vanwege de angstcultuur. Dat is de leiding ernstig aan te rekenen."

Kritische vragen
"Meerdere personen moeten op de hoogte zijn geweest. Waarom heeft niemand ooit kritische vragen gesteld? Nooit afgevraagd hoe het kwam dat de budgetten van W&S netjes werden benut? En heeft nooit iemand zich afgevraagd hoe de afdeling met budgetten van 50 euro in busjes op pad kon gaan."

Dat kan door drie dingen komen: A. de leiding was naïef, B. er werd nooit gecontroleerd of C. het handelen werd oogluikend toegestaan", betoogde Paul Lekkerkerker namens D66.

Karin Rienstra van GroenLinks wilde dat wethouder Marlous Verbeek haar politieke verantwoordelijkheid zou nemen. Ook het gedrag van de leidinggevende adresseerde ze: "De frauduleuze handelingen hebben onder zijn of haar ogen plaatsgevonden. Heeft het consequenties gehad en wordt het niet hoog tijd? "

Gegraaid
Bert Schaap van Transparant Huizen sloot de rij: "Dit is al jarenlang bekend, zeggen mensen in het dorp die hier gewerkt hebben. Er hebben meer mensen gegraaid. Waarom is dit niet eerder gedeeld met het college? Hogere ambtenaren hadden het kunnen weten."

De partijen stelden wel dat hier de 'goeden onder de slechten lijden' en dat er heel veel mensen hard werken. GroenLinks diende zelfs een voorstel in waarin trots werd uitgesproken voor de medewerkers die het gedrag van de leidinggevenden hadden aangekaart en waardering voor de medewerkers die zich onder moeilijke omstandigheden blijven inzetten voor de Huizer samenleving. Dit werd nipt niet aangenomen met 14 stemmen tegen en 13 voor.

Waardering
Wethouder Marlous Verbeek had zelf ook deze trots en waardering al uitgesproken en liet weten alle vertrouwen te hebben in de de ambtelijke top. Die had immers juist vier jaar geleden al een verandering van organisatie en cultuur ingezet die wellicht heeft geleid tot de stap van de klokkenluiders.

Ze constateerde dat er inderdaad wrange vruchten zijn geplukt in de angstcultuur die er misschien is geweest en door een hiërarchische teamleider die het hield bij: opdracht is opdracht.

Met het toezeggen van het monitoren van de cultuurverandering en alle maatregelen die inmiddels al zijn genomen, het op de hoogte houden van de gemeenteraad en het opzetten van een protocol om lekken aan te pakken, overleefde de wethouder uiteindelijk het debat. Nu kan ze het dossier verder 'slagvaardig oppakken' en bewijzen dat ze het vertrouwen waard is.

Meer berichten