Een toegangskaartje van het zwembad wordt in de toekomst duurder om de kosten te kunnen blijven dekken.
Een toegangskaartje van het zwembad wordt in de toekomst duurder om de kosten te kunnen blijven dekken. (Foto: Bob Awick)

Kaartje Sijsjesberg hooguit 10 tot 15 procent duurder

  Politiek

HUIZEN - Een toegangskaartje voor Zwembad Sijsjesberg wordt volgens de inschattting van de gemeente hooguit 10 tot 15 procent duurder. Dat zei wethouder Roland Boom gisteren tijdens de raadsvergadering waar de gemeenteraad de begroting voor volgend jaar besprak.

Tijdens deze vergadering werd ook het voorstel behandeld voor een verbouwing van onder andere de entree van het zwembad. In het voorstel wordt aangegeven dat de toegangskaartjes duurder worden om de lasten te kunnen blijven dekken, maar hoeveel staat in de geheime bijlagen.

Rumoer
Rutger Rebel van het CDA gaf in zijn betoog aan aan dat er veel rumoer was geweest over die verhoging, die door de raadscommissie op 15 oktober achter gesloten deuren werd behandeld.

Ook Stef van der Pas van het PvdA maakte er een opmerking over en vroeg zich af het wel nodig was om alle documenten de status geheimhouding mee te geven. 

Inwoners
"In de openbare stukken staat dat de entreegelden verhoogd worden, maar het percentage wordt niet genoemd. Dat staat in de geheime stukken. Is dat van belang voor de onderhandelingspositie van de gemeente? Nee. Het is wel belang voor onze inwoners."

"Zeker hele documenten als geheim betitelen, moet een grote uitzondering zijn. Soms is het voldoende om bepaalde passages onleesbaar te maken", stelde hij.

Verhoging
Vele partijen waren dat met hem eens. De raad en ook het college zouden er kritischer naar moeten kijken. De wethouder vond het een interessante vraag en hield zich aan de opgelegde geheimhouding. Wel kwam hij met deze mededeling over de verhoging.

De partijen waren blij dat de wethouder in ieder geval een richting van de verhoging had aangegeven. Een aantal pleitte er voor om te kijken of het dan dichter bij de 10 procent verhoging kon worden gehouden.

Een los toegangskaartje kostte afgelopen seizoen € 5,50. Daarmee de entreeprijs voor zwembad Sijsjesberg voor het gebodene volgens de wethouder aan de lage kant, vergeleken met andere baden. Zelfs met de prijsstijging zouden de prijzen volgens hem nog aan deze lage kant blijven.

Start in 2020
Het voorstel om het entreegebouw te moderniseren werd uiteindelijk unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Als alles volgens plan gaat, wordt daar in 2020 na het zwemseizoen mee gestart.

Ook de personeelsruimten en kleedruimten worden dan meteen aangepakt. Het techniekgebouw en het centrumgebouw/badmeestergebouw volgen later, als de gasgestookte ketels in het techniekgebouw aan vervanging toe zijn.

Meer berichten