Wonen in het water kent Huizen al, maar de raad wil er nu even niets van weten.
Wonen in het water kent Huizen al, maar de raad wil er nu even niets van weten. (Lezersfoto: John Griffioen)

Gemeenteraad stelt begroting 2020 met weinig vuurwerk vast

  Politiek

HUIZEN - De gemeenteraad heeft vorige week donderdag de begroting voor 2020 goedgekeurd. Ruim 98 miljoen euro kan daardoor volgend jaar worden uitgegeven.

De gemeenteraad stemde unaniem voor de begroting, met een enkele kanttekening van ChristenUnie en GroenLinks in verband met de bezuinigingen en van Dorpsbelangen Huizen in verband met de verhoging van de ozb en de rioolheffing.

Vuurwerk
Een beetje vuurwerk op de avond kwam van ChristenUnie, die de coalitie verweet van het eigen programma af te wijken.

Omdat er de komende jaren toch weer bezuinigd moet worden, besloot het college namelijk te korten op de regeling voor chronisch zieken.

Gezinsinkomen
Voorheen gold die voor inkomens die onder de 130 procent van het minimumloon zitten. Vanaf volgend jaar wordt er gekeken naar het gezinsinkomen en dat mag maar 120 procent zijn van de bijstandsnorm.

"Wij vragen ons af: hoe rechtvaardig is het om op deze groep te bezuinigen? Laten we de sterkste schouders ook echt de zwaarste lasten dragen?", was de vraag die Wessel Doorn namens ChristenUnie stelde.

Schrappen
Hij vroeg het college de maatregel te schrappen en het geld bijvoorbeeld te halen uit het positieve begrotingsresultaat dat eraan zit te komen in 2019.

Wethouder Maarten Hoelscher wilde daar echter niets van weten. Hij legde uit dat chronisch zieken die in de regeling blijven vallen wel alles kunnen blijven krijgen dat nodig is.

Maatwerk
Het gaat immers om maatwerk. "Als we deze maatregel niet nemen, kunnen we het straks niet meer betalen.

"Dat was uiteindelijk reden voor ChristenUnie om met de steun van GroenLinks een voorstel in te dienen om in plaats van deze bezuiniging door te voeren de onroerendzaakbelasting (ozb) niet met 2,4 procent maar met 10 procent te verhogen.

Sterkste Schouders
"Zo dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten en niet een kwetsbare groep." Transparant Huizen kon hier ook mee instemmen, maar uiteindelijk waren er maar 6 stemmen voor en 19 stemmen tegen.

Havenconcert
Tijdens de vergaderingen werden meerdere voorstellen ingediend. Onder andere om de 4.000 euro die gevraagd werd voor het Havenconcert in 2020 toch te geven.

Lees verder in de digitale editie

Meer berichten