Een aantal van de participanten die mee hebben gepraat over de plannen rondom de Keucheniusstraat.
Een aantal van de participanten die mee hebben gepraat over de plannen rondom de Keucheniusstraat. (Foto: Bob Awick)

Geen gesprek participanten Keuchenius

  Politiek

HUIZEN - Het gesprek tussen wethouder Maarten Hoelscher en de leden van de participatiegroep Keuchenius komt er niet. Dat heeft de wethouder laten weten in een memo.

Er kwam na de uitnodiging slechts een reactie van iemand die het hoofdstuk als afgesloten beschouwde.

Onderzoek rekenkamercommissie
De wethouder zou het gesprek aangaan naar aanleiding van de behandeling van het onderzoek van de rekenkamercommissie over participatie.

Ambtenaren hadden tijdens het onderzoek aangegeven niet met de participanten om tafel te gaan zitten, omdat zij tijdens het participatieproces een gebrek aan veiligheid en vertrouwen hadden ervaren.

De wethouder wilde het gesprek aangaan om de gevoelens die zijn blijven hangen te 'adresseren'.

Geen behoefte
"Op grond van het feit dat géén van de genodigden positief heeft gereageerd op mijn uitnodiging, heb ik aangenomen dat er geen behoefte is aan het gesprek dat ik voor ogen had."

"Ik heb dit de genodigden per e-mail laten weten en opgemerkt dat ik het graag hoor als die aanname onjuist is."

Burgerparticipatie
"Ik heb tevens laten weten dat zowel het college als de gemeenteraad aan de slag gaat met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie om meer invulling te geven aan burgerparticipatie in Huizen en dat ik altijd bereid ben om nog eens met hen van gedachten te wisselen over dit onderwerp."

"Deze e-mail leidde tot een reactie van een van de genodigden. Hij liet namens alle genodigden weten dat mijn uitnodiging en de reacties daarop besproken zijn en stelt voor deze binnenkort met mij te delen."

Vanavond in commissie
Edwin Koning van Leefbaar Huizen heeft de memo van de wethouder op de agenda laten zetten van de commissie Algemene Bestuur en Middelen (ABM) van vanavond.

De partij wil graag meer weten over het hoe en waarom en met de raad in gesprek over eventuele vervolgstappen.


Meer berichten