Pieter Broertjes (tweede van rechts) in Huizen om te praten over toekomstige besluitvorming in de Regio Gooi en Vechtstreek.
Pieter Broertjes (tweede van rechts) in Huizen om te praten over toekomstige besluitvorming in de Regio Gooi en Vechtstreek. Foto: Carin van den Berg

Experimenteren met besluitvorming in de regio

Politiek

HUIZEN - De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren gaan weliswaar niet fuseren, in de regio Gooi en Vechtstreek wordt met de gemeenteraden nog steeds hard gewerkt om de slagkracht van de regio te verbeteren.

Dat blijkt lastig, omdat iedere gemeente een eigen belang heeft. Inmiddels is er al wel een zogeheten Regionale SamenwerkingsAgenda (RSA) vastgesteld, waarin vijf speerpunten zijn geformuleerd:
1. Een bereikbare Gooi en Vechtstreek
2. Een duurzame Gooi en Vechtstreek
3. Een aantrekkelijk woon-werkklimaat
4. Versterking sociaal domein
5. Regionale omgevingsvisie 2040

Wijzigingen
Deze samenwerkingsagenda werd door alle gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek besproken. Er kwamen ook uit alle gemeenten verschillende voorstellen voor wijzigingen.

Het onderdeel Legitimatie en Slagkracht werd door de meeste gemeente afgewezen omdat er behoefte was aan meer overleg hierover.

Gemeenteraad
Daarom bezocht de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes, voorzitter van het dagelijks bestuur van de regio, al diverse gemeenten en onlangs ook Huizen om met de gemeenteraad van gedachten te wisselen.

Lees verder in de digitale editie

Uit de krant