De subsidie werd ingesteld om het aantal woninginbraken te verminderen.
De subsidie werd ingesteld om het aantal woninginbraken te verminderen. (Foto: Christian Pfeiffer)

135 keer subsidie voor inbraakwerende maatregelen woningeigenaren

  Politiek

HUIZEN - De gemeente heeft 135 aanvragen voor de subsidieregeling 'inbraakwerende maatregelen voor woningeigenaren’ gehonoreerd. Deze subsidie liep van 1 maart 2018 tot en met 31 december 2019 en was bedoeld om het aantal woninginbraken te verminderen.

In totaal werden er 152 aanvragen gedaan. De 17 afgewezen aanvragen betroffen onder andere onvolledige aanvragen, niet‐tijdige aanvragen of een te laag bedrag. 

50 procent
Per woning kon 50 procent van de gemaakte kosten gesubsidieerd worden met een minimum bedrag van € 50 en een maximum bedrag van € 200. Het gemiddelde bedrag dat per subsidie is uitgekeerd is € 162,55 per aanvraag.

Hieronder vielen de kosten voor het aanschaffen én eventueel het aanbrengen van inbraakwerende Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) goedgekeurde materialen.

Budget
Het totaal beschikbare budget voor deze subsidieregeling was door de gemeenteraad op een bedrag van € 37.500 vastgesteld.

In totaal is er een bedrag van € 21.947 uitgekeerd. Het resterende budget van de subsidieverordening, € 15.553, is teruggevloeid naar de algemene reserve.

Meer berichten