De gemeentelijke haven.
De gemeentelijke haven. (Foto: Bob Awick )

Alleen noodzakelijk onderhoud aan de haven

  Politiek

HUIZEN - Nu de raad de keus heeft gemaakt om voor de kustvisie prioriteit te geven aan de Zomerkade, zal de gemeente alleen noodzakelijk onderhoud plegen aan de haven. Dat laat wethouder Marlous Verbeek weten aan de raad.

"We zorgen er uiteraard voor dat de haven veilig en aantrekkelijk blijft door waar nodig - kleine - reparaties en aanpassingen uit te voeren."

Steigers
Voor de aanvang van het vaarseizoen worden onder andere losse planken op de steigers gerepareerd of vervangen en de steigers schoongespoten.

Ook de verlichting bij een aantal steigers wordt vernieuwd en/of aangepast, de elektrische installaties worden onderhouden en er worden nieuwe brandblussers geplaatst conform de Blauwe vlag norm.

Op een aantal locaties wordt klein straatwerk uitgevoerd. "Deze maatregelen zorgen ervoor dat de veiligheid van de gebruikers van de haven is gewaarborgd."

Groen
"Daarnaast zorgen we er ook voor dat er op een aantal locaties in de haven het groen wordt bijgewerkt. Aan de kop van de aanloophaven bij de Westkade gaan wij dit jaar bomen vervangen."

Hiervoor gaat de gemeente op 27 februari naar de bewoners toe om te praten over de nieuwe invulling. "De kosten van de genoemde maatregelen zijn gedekt binnen de begroting."

Lange termijn
Mogelijke structurele aanpassingen en verbeteringen worden op de langere termijn bekeken in samenhang met de verdere uitwerking van de kustvisie.

"Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van de kademuren, het herindelen van de ligplaatsen in de oude havenkom en het opknappen van de westelijke en oostelijke pier aan de kop van de haven."

Meer berichten