De kaart met de twee proefgebieden die de gemeente voor ogen heeft voor de pilots.
De kaart met de twee proefgebieden die de gemeente voor ogen heeft voor de pilots. (Foto: Gemeente Huizen)

Gemeente zet in op twee pilots bij bestrijden van fonteinkruid

  Politiek

HUIZEN - De gemeente wil gaan inzetten op twee verschillende pilots als het gaat om de aanpak van het fonteinkruid in het Gooimeer.

De aanpak van het waterplantenprobleem heeft de hoogste prioriteit als het gaat om de uitwerking van de Integrale Kustvisie Huizen en was al opgenomen in het coalitieprogramma.

Het voorstel aan de raad hiervoor is een uitwerking van het rapport dat oud-waarnemend burgemeester Sicko Heldoorn op verzoek van de gemeente opstelde.

Maaimethoden
Een van de pilots betreft het beproeven van andere maaimethoden. Deze zijn bodemberoeren, bepaalde gebieden driemaal maaien in plaats van twee keer, het verwijderen van fonteinkruid met wortel en tak en het vegen of harken.

Een geschikt gebied hiervoor is het met '1' gemarkeerde gebied op de kaart, dat ook wel het 'bottervak' wordt genoemd.

Proefvakken
"Hier experimenteren met proefvakken van nieuwe maaitechnieken levert waardevolle informatie op voor effectievere maaimethoden voor het hele vak en andere gebieden in het Gooi- en Eemmeer met vergelijkbare overlast."

"Bijvangst voor de gemeente Huizen is dat hierdoor voor onze kust één of meerdere proefvakken liggen waar (tijdelijk) minder waterplanten groeien. Wij gaan hier voortvarend op inzetten", aldus het voorstel van het college aan de gemeenteraad.

Verdiepen
Maaien is echter een tijdelijke oplossing van het probleem. De andere pilot waar de gemeente zich op wil richten is op het verdiepen van het Gooimeer. Het met nummer '2' gemarkeerde gebied op de kaart is hiervoor volgens de gemeente een kansrijk gebied.

Lees verder in de digitale editie

Meer berichten