De muzikale ontvangst bij de bespreeksessie eind november 2019.
De muzikale ontvangst bij de bespreeksessie eind november 2019. Foto: Bob Awick

Gemeenteraad beslist donderdag 12 maart over nieuwe cultuurnota

Politiek

HUIZEN - De gemeenteraad neemt donderdag 12 maart een beslissing over de nieuwe cultuurnota. Deze heeft de naam ‘Verbindend en verrassend eigen’ en is gemaakt door de raadswerkgroep cultuur, bestaande uit raadsleden van alle fracties.

De nota wordt voorgelegd aan de gemeenteraad met als doel om de cultuur in Huizen nog beter op de kaart te zetten. “Cultuur geeft ons onze identiteit, bepaalt wie wij zijn en is het cement van onze samenleving”, aldus Karin van Werven, raadslid van D66 en tevens voorzitter van de raadswerkgroep cultuur.  

Compact en gedragen
Van het college heeft de werkgroep al complimenten ontvangen voor de werkwijze waarop de nieuwe cultuurnota tot stand is gekomen.

Dit deed het college in een zienswijze waarin tevens wordt verwoord dat de voorliggende nieuwe nota compact, helder en gedragen is en dat het college zich kan vinden in de benoemde doelen.

'Cultuur verrijkt onze samenleving, inspireert en zet aan tot ontwikkeling', zo is te lezen in de nieuwe nota. 'Cultuur laat zien wie wij zijn als inwoners van Huizen in al onze diversiteit. Daarom is een goed cultuurbeleid belangrijk met aandacht voor zowel de professionals als voor de vele vrijwilligers die actief zijn op cultureel gebied.'

Ambities
Veel afspraken op het gebied van cultuur in Huizen liggen al vast. In de nieuwe nota zijn tien ambities opgenomen die richting moeten geven aan het beleid in de toekomst.

Deze ambities zijn:
1. Transparanter maken van het subsidiebeleid
2. Meer samenwerking door een cultuurplatform
3. Vergroten verbindende kracht bibliotheek
4. Uitbreiding theaterfunctie en mogelijke verdere ontwikkeling Huizer Museum onderzoeken
5. Samenwerking musea in regio versterken
6. Jeugd en jongeren in contact laten komen met cultuur
7. Cultuureducatie voor alle scholieren in Huizen
8. Voorkomen van verdwijnen van cultuurhistorisch erfgoed
9. Onderhouden gemeentelijke (kunst)werken in openbare ruimte
10. Versterken beleidsterrein cultuur door verbindingen te leggen

Raadspodium
De raadswerkgroep heeft bijna 1,5 jaar gewerkt aan de nota. Om input te krijgen werd november 2018 een raadspodium over cultuur in Huizen georganiseerd. Maar liefst 20 mensen hebben die avond ingesproken over hun wensen, ideeën en de cultuur in Huizen in het algemeen.

Op basis van deze avond besloot de werkgroep om zelf aan de slag te gaan met de nieuwe cultuurnota. Een unieke situatie, want in de gemeente Huizen heeft de gemeenteraad nog niet eerder op deze manier een initiatiefvoorstel gemaakt.

Met ambtelijke ondersteuning van de griffie en de cultuurambtenaar zijn de werkgroepleden aan de slag gegaan. Er werd gesproken met vele betrokkenen en organisaties om zoveel mogelijk informatie op te halen.

Bespreeksessie
Na deze informatiefase is alle input verwerkt in een concept van de nieuwe cultuurnota. Dit concept is door de raadswerkgroep eind november 2019 in een bespreeksessie voorgelegd aan alle betrokkenen en belangstellenden. 

Ook deze bijeenkomst leverde veel waardevolle inbreng op. Zo kwam die avond ook naar voren dat de cultuur in Huizen niet zou kunnen bloeien zonder de vele vrijwilligers. Daarom is de nu voorliggende nieuwe nota opgedragen aan alle vrijwilligers in het culturele werkveld.

Raadsvergadering
De raadsvergadering waarin de cultuurnota wordt besproken is donderdag 12 maart en start om 19.30 uur. De vergadering wordt tevens live uitgezonden via streaming. De nota en bijbehorende stukken staan online op gemeenteraadhuizen.nl.

De raadswerkgroep bestaat uit 10 leden, vanuit alle fracties een lid: Karin van Werven (D66), Jelle Bartlema (VVD), Daniëlle van Deutekom (CDA), Margot Leeuwin (PvdA), Rik de Bruijn (Leefbaar Huizen), Marian van den Berge (GroenLinks), Jan Driessen (Dorpsbelangen Huizen), Marijke Terlouw (ChristenUnie), Rob Bource (SGP), Bert Schaap (Transparant Huizen). Niet iedereen staat op deze foto. (Foto: Gemeente Huizen)

Uit de krant

!