Bij hoge uitzondering een muzikaal optreden tijdens een raadsvergadering van de raadswerkgroep cultuur.
Bij hoge uitzondering een muzikaal optreden tijdens een raadsvergadering van de raadswerkgroep cultuur. Foto's en video: Gemeente Huizen
video

Zingende raadswerkgroep na vaststellen nieuwe cultuurnota

Politiek

HUIZEN - Een uniek moment gisteren in de gemeenteraadsvergadering. De raadswerkgroep cultuur zong het lied 'Ons Dorp' van Wim Sonneveld na het vaststellen van de nieuwe cultuurnota door de gemeenteraad.

Een optreden tijdens een raadsvergadering is niet gebruikelijk. De raadswerkgroep wilde na 1,5 jaar hard werken na het vaststellen van de nota echter wel op een ludieke wijze het proces afsluiten en had daarom een lied ingestudeerd.

'Het Dorp'
Gekozen werd voor 'Het Dorp', omdat met hetzelfde nummer tijdens het raadspodium van 2018 het hele proces in gang was gezet. Jelle Bartlema van de raadsgroep zong de coupletten en werd begeleid door buitenstaander Ernst van der Sloot op gitaar. De rest zong het refrein mee.

De burgemeester maakte als voorzitter van de gemeenteraad maar wat graag een uitzondering om de leden van de werkgroep deze kans te bieden. Hij bood hen na afloop namens de raad een bos bloemen aan. Niet voor het optreden, maar voor het werk dat ze in de nieuwe cultuurnota hadden gestoken.

Niet gebruikelijk
Het optreden was overigens niet het enige unieke aan het proces. Het is namelijk ook al niet gebruikelijk dat een gemeenteraad zelf een beleidsnota maakt. Meestal doen ambtenaren dat onder toeziend oog van de verantwoordelijke wethouder.

De raadswerkgroep bestond uit leden van alle politieke partijen die in de gemeenteraad zitten en werd dus breed gedragen. "Een historische avond", zo benoemde Karin van Werven het als voorzitter van deze groep.

Van iedereen
"Cultuur is van iedereen, dus iedereen moest er iets over te zeggen hebben. Daarom moesten alle partijen er bij betrokken zijn en organiseerde we in november 2018 een raadspodium."

Snel daarna ontstond het idee van de werkgroep om daarna zelf ook de beleidsnota voor het nieuwe cultuurbeleid te gaan schrijven. "We hebben dat wel onderschat, maar zijn het wel gaan doen" , aldus Van Werven.

Niet saai
"We hadden tijdens het raadspodium zoveel mooie verhalen gehoord, zoveel enthousiaste mensen gezien. Het kostte veel tijd, maar we hebben ook veel lol gehad en zijn zoveel wijzer geworden. Ik dacht altijd dat Huizen best wel saai was, maar het is helemaal niet saai. Dat is wat ik geleerd heb."

Met de nieuwe beleidsnota, die de naam 'Verbindend en verrassend eigen, Cultuurnota 2020-2023' mee kreeg, wil de gemeenteraad kaders stellen voor een nieuwe beleid in Huizen. "Niet alles is in detail uitgewerkt. Dat mag het college doen."

Tien ambities
"Veel afspraken op het gebied van cultuur in Huizen liggen al vast, daar tornen we niet aan. Wel is het nodig om een visie te hebben. Na veel overleg zijn we uitgekomen op tien ambities waar iedereen in de werkgroep zich in kan vinden."

Ze lichtte in het kort die tien ambities nog toe. Deze zijn:
1. Transparanter maken van het subsidiebeleid;
2. Meer samenwerking door een cultuurplatform;
3. Vergroten verbindende kracht bibliotheek;
4. Uitbreiding theaterfunctie en mogelijke verdere ontwikkeling Huizer Museum onderzoeken;
5. Samenwerking musea in regio versterken;
6. Jeugd en jongeren in contact laten komen met cultuur;
7. Cultuureducatie voor alle scholieren in Huizen;
8. Voorkomen van verdwijnen van cultuurhistorisch erfgoed;
9. Onderhouden gemeentelijke (kunst)werken in openbare ruimte;
10. Versterken beleidsterrein cultuur door verbindingen te leggen.

Jeugd
Vooral voor het betrekken van jeugd en jongeren is er nog een weg te gaan. "Jongeren moeten in aanraking komen met cultuur. Ik dacht meteen aan een kindercultuurdag, georganiseerd door cultuuraanbieders, scholen en gemeente, zoals ik die ken uit een van mijn vorige woonplaatsen."

"Kinderen en jongeren moeten met cultuur in aanraking komen, maar dan moeten ze wel weten wat er is." Verder zou een gesprek met scholieren ook goed kunnen zijn om te kijken wat zij hier over denken.

Vrijwilligers
Na de introductie van de nota, ging Van Werven nog in op alle aanbieders van cultuur die niet genoemd zijn in de nota, maar ook belangrijk zijn. Daarnaast droeg zij namens de raadswerkgroep de nota op aan alle vrijwilligers, die zich dagelijks inzetten op het gebied van kunst- en cultuur.

De gemeenteraad kon vervolgens in discussie over de nota. Er waren veel lovende woorden voor het werk van de raadswerkgroep. Daarnaast waren er veel vragen over hoe het college dit nu ging oppakken, wat de planning is en ook hoe het zit met het geld.

'Potjes'
Veel geld voor kunst- en cultuur blijkt in verschillende 'potjes' te zitten. Als dit geld niet wordt uitgegeven, dan vloeit het vaak terug naar de algemene reserve. Veel raadsleden zien dat geld liever gebruikt worden voor kunst- en cultuur.

Wethouder Bert Rebel, verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente, gaf daar wel meteen een 'winstwaarschuwing' voor af. Huizen heeft voor de komende jaren nog geen sluitende begroting en een greep uit de reserve is volgens hem ook niet wijs.

Feestje
"Grote investeringen kunnen niet gefinancierd worden uit de reserves en brengen ook structurele kosten mee. Ik wil dat nu niet bediscussiëren, want we hebben het hier al vaker over gehad en nu moet het vaststellen van de nieuwe cultuurnota een feestje zijn."

Het geld kan echter wel een spelbreker zijn voor alle ambities. Bijvoorbeeld voor het realiseren van een nieuw museum met een multifunctioneel podium, bij voorkeur aan de Havenstraat, zoals een groot deel van de raad als prioriteit wil.

Uitwerken
De vraag is of dat wel mogelijk zal zijn. Pas bij de voorjaarsnota verwacht het college inzicht te kunnen geven in hoe zij de nota verder gaat uitwerken en hoe het zit met de financiële middelen, liet wethouder Marlous Verbeek van kunst- en cultuur weten.

Verbeek dankte de leden van de werkgroep voor al het werk, de energie en vrije tijd die zij in de nieuwe cultuurnota hadden gestoken. "Het is voor het college een prima uitgangspunt om het cultuurbeleid in de komende jaren uit te bouwen."

Planning
"Het is een ambitieus stuk en er wordt van college ook het nodige verwacht. We gaan alles in het werk zetten om die ambities waar te maken. Met de vastgestelde nota gaan we een planning maken en kijken we hoe we kunnen realiseren dat we vrij snel aan de slag gaan. Dat zal wel moeten, want deze ambities vragen om actie."

Onderzoek
De gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem in met de nieuwe cultuurnota, met één uitzondering. Dorpsbelangen Huizen staat niet achter het punt om nog eens 15.000 euro beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar de mogelijkheid voor de uitbreiding van de theaterfunctie en de verdere ontwikkeling van het museum.

Hier was al een bedrag van 25.000 euro voor gereserveerd in de begroting en de partij vindt dat volstaan moet kunnen worden met dit bedrag. Overigens moet dat onderzoek in het tweede helft van dit jaar al klaar zijn volgens de cultuurnota. Daar kan het college dus alvast mee aan de slag.

Na het optreden kregen de leden van de raadswerkgroep bloemen voor hun inzet voor de nieuwe cultuurnota.


Uit de krant

!