De inmiddels verlaten plek van de voormalige Huizer Zeilschool.
De inmiddels verlaten plek van de voormalige Huizer Zeilschool. (Archieffoto: Bob Awick)

Gemeente wil ontwikkeling terrein Huizer Zeilschool die past bij Kustvisie

  Politiek

HUIZEN - De gemeente Huizen hoopt dat de locatie van de voormalig Huizer Zeilschool aan de aanloophaven een ontwikkeling krijgt die passend is in de Kustvisie.

Dan is het nog wel wachten tot het faillissement van het bedrijf van Erven Westrik BV afgehandeld is. Dit werd 12 februari vorig jaar uitgesproken.

Afwikkeling
"Sinds deze tijd zijn meerdere gesprekken met de curator gevoerd om tot een afwikkeling van het faillissement te komen. Inmiddels wordt een taxatie uitgevoerd aan de hand waarvan het proces van beëindiging van het recht van erfpacht kan worden ingezet", laat wethouder Roland Boom de gemeenteraad weten.

"Daarmee zou de gemeente weer volledig eigenaar worden van de locatie. Mocht dit leiden tot overeenstemming dan wordt u hiervoor nog een voorstel voorgelegd."

Onderhoud
De gemeenteraad had in de commissievergadering van 26 februari vragen over het terrein gesteld. Onder ander over het onderhoud en de aanblik van het terrein en de gezonken boten.

"Ten aanzien van het onderhoud zijn de afgelopen periode regelmatig werkzaamheden uitgevoerd. Een deel van de gezonken boten is afgevoerd en opgeslagen op de gemeentewerf. Ook zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de steiger en het gebouw. Ook zijn delen van het terrein afgeschermd vanuit veiligheidsoogpunt."

Steiger
"Inmiddels is gebleken dat er opnieuw boten zijn gezonken. Ook de steiger aan de noordzijde verkeert in erbarmelijke staat. Na afstemming met de curator zullen alle aanwezige boten worden afgevoerd en zal de steiger aan de noordzijde worden verwijderd", aldus de wethouder.

Meer berichten