De commissievergadering vindt plaats in de raadzaal en de coronaregels worden in acht genomen.
De commissievergadering vindt plaats in de raadzaal en de coronaregels worden in acht genomen. (Foto: Bob Awick)
update corona

Politiek gaat door: morgen commissievergadering Sociaal Domein

  Politiek

HUIZEN - De politiek in Huizen heeft een manier gevonden om toch door te gaan met vergaderen. Morgen is er een commissievergadering Sociaal Domein. Geïnteresseerden wordt gevraagd niet te komen. De vergadering is live te volgen via streaming en inspreken kan eventueel digitaal via mail.

De vergadering vindt plaats in de raadzaal waar ruimte is om alle veiligheidsvoorschriften die gelden om verspreiding van het coronavirus tegen gaan in acht te nemen.

Inspreken
Normaal kan er door inwoners en organisaties ingesproken worden bij een commissievergadering over onderwerpen die wel of niet op de agenda staan. Nu kan het inspreken per brief of e-mail. Zo kunnen inwoners toch hun mening, idee of zienswijze aan de commissieleden ‘laten horen’.

Belangrijk is wel dat bij het onderwerp aan wordt gegeven dat de inwoner wenst in te spreken, aangevuld met het onderwerp. Het bericht wordt dan toch toegevoegd aan de betreffende commissievergadering. E-mailen kan via griffie@huizen.nl. De agenda van de van de vergadering, die om 20.00 uur start, is hier te vinden.

UPDATE

De commissie Sociaal Domein vergaderd vanavond maar over 1 agendapunt, namelijk Doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek (agendapunt 7.1).

Deze vergadering vindt plaats deels in de raadzaal en deels digitaal. Een aantal commissieleden is aanwezig in de raadzaal en een aantal logt digitaal in. Van elke fractie neemt slechts een commissielid deel aan de vergadering. Voor de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 7 april hebben geen insprekers zich aangemeld.

Meer berichten