De gemeenteraadsvergadering vindt deels in de raadzaal en deels digitaal plaats.
De gemeenteraadsvergadering vindt deels in de raadzaal en deels digitaal plaats. (Foto: Bob Awick)
corona

Raadsvergadering 16 april gaat gewoon door

  Politiek

HUIZEN - De geplande raadsvergadering van 16 april zal gewoon doorgaan. Deze vergadering vindt deels plaats in de raadzaal en deels digitaal, net zoals de commissievergadering van afgelopen dinsdag.

Een speciale spoedwet die de Koning woensdag ondertekende en die gisteren digitaal werd gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden maakt het sinds gisteren, donderdag 9 april, mogelijk om ook digitaal te vergaderen en besluiten te nemen door de gemeenteraad. Vandaar dat deze vergadering nu gewoon door kan gaan.

Audiostream
Geïnteresseerden wordt door de gemeenteraad wel uitdrukkelijk verzocht om niet naar de raadzaal te komen, maar de vergadering via de audiostream te volgen, die alleen werkt tijdens de vergadering.

"Gezien alle veiligheidsvoorschriften en de eis van voldoende afstand, is waarschijnlijk de gehele raadzaal nodig om alle raadsleden én collegeleden te kunnen plaatsen", laat de gemeenteraad weten op haar website.

Doelgroepenvervoer
De agenda van de vergadering is te vinden op de website van de gemeenteraad. Belangrijk punt waarover de raad zal beslissen is het zogeheten doelgroepenvervoer. Hierover is afgelopen dinsdag in de commissie Sociaal Domein uitvoerig gesproken. De regio wil het vervoer zelf gaan uitvoeren en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten moeten hier voor mei 2020 een oordeel over vellen.

'In Gooi en Vechtstreek maken ongeveer 9.000 inwoners gebruik van het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer of jeugdhulpvervoer. Dit doen zij omdat zij geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer', staat in het raadsvoorstel te lezen.

Zelf uitvoeren
'De gemeenten zijn voornemens het Wmo-vervoer en het leerlingen- en jeugdhulpvervoer te bundelen en zelf uit te voeren vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenten gaan zelf investeren in het personeel en materieel om de negatieve effecten van marktwerking voor de inwoners uit de dagelijkse dienstverlening te halen.'

'Bundelen wil niet zeggen dat de gemeenten kinderen en volwassenen bij elkaar in één bus gaan vervoeren. In tegendeel. De gemeenten bundelen het personeel en het materieel, zodat zij optimaal ingezet kunnen worden voor alle vervoersvragen.'

Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden
'Met een gebundelde inzet, kunnen de gemeenten het personeel fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bieden en investeringen in voertuigen en technologie optimaal benutten. Zo verwachten de gemeenten het doelgroepenvervoer in Gooi en Vechtstreek ook voor de lange termijn betaalbaar te houden met de door inwoners gewenste kwaliteit en continuïteit.'

In de commissievergadering was Hans Uneken van de Regio Gooi en Vechtstreek aanwezig om het voorstel toe te lichten. Er waren veel vragen en de commissieleden waren niet meteen enthousiast dat de gemeenten dit nu voor eigen risico gaan doen. Donderdag wordt duidelijk of de gemeenteraad met het voorstel instemt.

Meer berichten