Sijsjesberg blijft voorlopig dicht.
Sijsjesberg blijft voorlopig dicht. (Foto: Bob Awick)
corona

Sijsjesberg blijft dicht ondanks petitie en aandringen diverse politieke partijen

  Politiek

HUIZEN - Het besluit van het college om dit seizoen zwembad Sijsjesberg gesloten te houden, heeft veel opgeroepen. Zo startten Adelinde Bouman en Nicole Canoy een petitie om het bad open te houden en dienden GroenLinks, Dorpsbelangen Huizen, Transparant Huizen en SGP een voorstel in om het besluit te heroverwegen.

GroenLinks stelde vragen na de mededeling dat het zwembad gesloten zou blijven. Na beantwoording van de vragen was zij gisteren tijdens de raadsvergadering verbijsterd over de volharding van het college om niet te kijken wat er mogelijk zou zijn. Zeker nadat er ook inmiddels al ruim 1.100 mensen de petitie hadden getekend en er ook een brief lag van Zwem- en polovereniging IJsselmeer, die mee willen denken over een openstelling.

Financiën
Het meest verbijsterd is de partij over de rol die de financiën spelen bij het gesloten houden van het zwembad. Openstelling kost 40.000 euro voor alleen de banenzwemmers. GroenLinks stelde dan voor om daar dan kaartjes te verkopen van 2,50 euro voor 1,5 uur baantjes trekken. Er zouden acht blokken per dag kunnen en dat zou zeker voldoende geld op kunnen leveren.

De partij begrijpt dat de openstelling niet zo kan zijn als vorig jaar, maar dat een openstelling niet mogelijk is, rekening houdend met de maatregelen rondom het coronavirus, gaat er niet bij haar in. "Wij zijn het volstrekt oneens met het besluit en willen dat er wordt gekeken of banenzwemmen en trainingen toch mogelijk zijn en jongeren tot 12 jaar niet gewoon het bad in kunnen."

Petitie
Daarom diende de partij samen met Dorpsbelangen Huizen, Transparant Huizen en SGP een voorstel in om dit voor elkaar te krijgen. De partijen voelen zich daarbij gesteund door de petitie waarvan de initiatiefnemers voor de vergadering de toen bekende handtekeningen digitaal hadden overhandigd aan burgemeester Niek Meijer.

Wethouder Roland Boom liet in beantwoording weten dat het college zorgvuldig met medewerkers van het zwembad en ambtenaren heeft gekeken of het bad open kon onder de toen bekende maatregelen tegen het coronavirus. Financiën speelden geen rol. "Misschien hadden we ook beter kunnen zeggen dat we er alles aan doen om open te gaan, maar ik heb geen glazen bol en kan niet in de toekomst kijken."

Rijp beraad
Hij liet weten dat er wekenlang was gekeken wat er mogelijk was en dat er na rijp beraad tot de conclusie was gekomen dat het recreatieve zwembad op dit moment niet mogelijk is. "We hebben dat besluit ook voorgelegd aan de directeur publieke gezondheid van de regio, die ook het crisisteam hier adviseert en deze gaf aan dat dit een verstandig besluit is."

De wethouder benadrukte in zijn beantwoording vooral dat het om een recreatief zwembad gaat en dat dit anders is dan zwembad De Meent, waar mensen in kunnen, banen kunnen zwemmen en er weer uit. "Hoe kun je bijvoorbeeld jongeren tot 12 jaar in grote groepen veilig laten zwemmen. Hoeveel toezicht heb je daar voor nodig. Al dat soort vragen zijn de revue gepasseerd. We zijn echt zorgvuldig te werk gegaan."

Kijken naar mogelijkheden
Hij zegde toe dat de gemeente blijft kijken wat er mogelijk is, niet alleen als er versoepelingen komen, maar ook al onder de huidige omstandigheden. "We hebben contact met veel andere baden en hun informatie nemen we daarin mee." Deze toezegging was echter niet genoeg voor de partijen om hun voorstel in te trekken.

Zij wilden dat de gemeenteraad over hun voorstel zou stemmen. Uiteindelijk bleek dat de andere partijen niet akkoord gingen. Die steunden het college in hun standpunt, vooral omdat dit zorgvuldig was genomen. Natuurlijk betreuren zij het ook dat het zwembad gesloten blijft, maar gezondheid gaat voor en dan zijn soms vervelende besluiten nodig.

Meer berichten