Dit gebied wil de gemeente als eerste aanpakken om uitvoering te geven aan de Kustvisie.
Dit gebied wil de gemeente als eerste aanpakken om uitvoering te geven aan de Kustvisie. (Foto: Gemeente Huizen)

Raad praat over voorstel aanpassingen Zomerkade en strand

  Politiek

HUIZEN - De raadscommissie Fysiek Domein praat morgen, woensdag 17 juni, over het voorstel van het college voor de 1e fase van de herinrichting van de Zomerkade en het strand. Hiermee wordt een eerste stap gezet om de Kustvisie uit te gaan voeren. Het college wil in september starten met de aanbesteding.

Eerder dit jaar is de herinrichting van de Zomerkade door de gemeenteraad benoemd als prioriteit. De focus ligt op het aanpassen en aantrekkelijk maken van het centrale deel van de Zomerkade bij de Wedekuil en Spui, op de aanleg van een zwemplek bij de Wedekuil, vergroening van het gebied en verbeteren van de parkeervoorzieningen.

Parkeervoorzieningen
Wat de parkeervoorzieningen betreft, wil het college de parkeerplaats direct bij het strand aan de Zomerkade weghalen en hiervoor bij het Gooierhoofd een groen parkeerterrein inrichting. Zo blijft het aantal parkeerplekken in het gebied wel gehandhaafd.

Voor de overblijvende parkeerplekken op de Zomerkade zelf wordt gekeken of het parkeerregime gewijzigd moet worden om ervoor te zorgen dat deze voor bewoners beschikbaar blijven.

Voetgangersboulevard
De toegankelijkheid van de nieuwe parkeerplekken aan het Gooierhoofd wordt verbeterd, net als de uitstraling van de looproute van het Gooierhoofd naar het strand en de Zomerkade. Als het mogelijk is, wordt ook de voetgangersboulevard aan het oostelijke deel van de Zomerkade verbeterd, met behoud van de rijbaan en het parkeren.

Dat laatste heeft te maken met het beschikbare budget dat er is om dit deel van de Zomerkade en het strand aan te kunnen pakken. Er zullen dus nog keuzes gemaakt worden door de raad, waar en hoeveel geld er aan iets wordt uitgegeven. Hoe de financiën er uitzien, dat staat in de stukken die nog geheim moeten blijven, omdat het werk nog aanbesteed moet worden.

Zwemplek
In de eerste fase zal ook de gewenste zwemplek aan de Wedekuil worden gerealiseerd. Wat voor type is nog nader te bepalen op basis van de technische mogelijkheden binnen het budget. Ook wordt er bij de Zomerkade meer ruimte gemaakt voor terrassen aan het strand en wordt het gebied vergroend.

"De Zomerkade is een centrale plek aan de kust van Huizen. Een plek waar mensen ’s zomers gebruik maken van het strand, een terrasje pakken en zwemmen in het Gooimeer. De herinrichting moet leiden tot een kwaliteitsimpuls van dit gebied; een herkenbare bestemming in Huizen, haven van ’t Gooi", laat wethouder Roland Boom weten.

Genieten
"Het wordt ook een groene plek aan het water, waar je kunt genieten van een hapje en een drankje. En waar mensen gebruik kunnen maken van een natuurlijke zwemplek in de Wedekuil, die de verbinding vormt tussen horeca, strand en achterland."

"Uit het participatietraject met organisaties en inwoners kwam naar voren dat iedereen belang hecht aan een opknapbeurt van de Zomerkade. Door dit nu als eerste op te pakken, wordt een belangrijk deel van de kust van Huizen weer op de kaart gezet.”

Omwonenden
Als de raad zijn wensen en bedenkingen heeft meegegeven en er daadwerkelijk kan worden gestart met het aanpakken van dit deel van de Kustvisie, worden de direct aanwonenden en belanghebbenden betrokken bij de uitwerking van het definitieve proces

Raadplegen is het uitgangspunt bij deze participatie, dat betekent dat meegedacht en meegepraat kan worden, maar de de gemeente daarin uiteindelijk zijn eigen afweging maakt. Dit heeft te maken met het al uitgebreide participatieproces voorafgaand aan de Kustvisie en het beperkte budget.

Meer berichten