De sfinxen zijn een voorbeeld van bouwen in het water.
De sfinxen zijn een voorbeeld van bouwen in het water. (Foto: John Griffioen)

Gemeenteraad wil onderzoek bouwen in het water

  Politiek

HUIZEN - De gemeenteraad heeft gisteren een voorstel aangenomen om bouwen in het water te onderzoeken. Het voorstel werd ingediend door Leefbaar Huizen, GroenLinks en D66. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid in. CDA, Dorpsbelangen Huizen en ChristenUnie stemden tegen.

Aan het voorstel ging een flinke discussie vooraf. Zo verweet het CDA Leefbaar Huizen dat het niet bij een onderzoek zou blijven, maar dat de partij dan ook vast wilde gaan bouwen. In de kader van de net aangenomen Integrale Kustvisie, waar dit punt niet aan de orde is gekomen, vond de partij het 'not done' om nu met dit plan op tafel te komen.

Niet blind zijn
Wethouder Roland Boom was een gelijksoortige mening toegedaan, de raad zou als uitgangspunt de Kustvisie aan moeten houden, maar hij vond het voorstel wel prima. "Je moet niet blind zijn voor de mogelijkheden."

Als wethouder gaf hij aan in opdracht van de gemeenteraad te werken en als de raad het voorstel zou aannemen, dan zou hij voor een onderzoek zorgen. Dit wordt dan geen groots onderzoek, want daar is geen geld voor en dat verwachten de indieners ook niet. Die willen een kort onderzoek naar de juridisch-planologische mogelijkheden, uitgevoerd door een ambtenaar van de gemeente zelf.

Uitkomsten
D66 verwachtte ook niet dat er op stel en sprong gebouwd zou kunnen gaan worden, het duurt nog wel even voor het onderzoek er is, ook al wordt gevraagd de uitkomsten voor de commissievergadering van 25 november af te hebben.

Het zou heel goed kunnen zijn dat partijen in het verkiezingsprogramma voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen dan wel iets gaan opnemen in hun programma hierover. Met de hoge woningnood willen de partijen in ieder geval weten of wonen in het water kan. "Misschien kan het wel niet of wordt het te duur. In ieder geval willen we weten of het een optie is."

Woningnood
Het voorstel kwam ter sprake in de financiële raadsvergadering van de raad. Hierin wordt onder andere vooruit gekeken naar de begroting die eind dit jaar voor 2021 moet worden vastgesteld. De woningnood was voor veel partijen een thema dat zij aankaartten bij hun beschouwingen.

D66, PvdA, CDA en Dorpsbelangen Huizen kwamen daarom ook met een voorstel om het mogelijk te maken om grote huizen op te delen in meerdere kleinere woningen, omdat hier behoefte aan is op de woningmarkt. Of bij sloop van een groot huis op een groot terrein meerdere kleine huisjes neer te kunnen zetten.

Bestemmingsplan
De nieuw te creëren woningen moeten wel binnen de contouren van het bestemmingsplan vallen en passend zijn bij de uitstraling van de directe omgeving. Wethouder Roland Boom vond dit ook een prima voorstel, zolang het projectontwikkelaars buiten de deur zou houden.

De indieners wilden dit zelf ook niet. "Het is niet de bedoeling dat op een plek van een villa ineens een hoge toren met appartementen komt." Met die uitleg kon zelfs een deel van de VVD-fractie met het voorstel instemmen. Een aantal VVD'ers stemde tegen, net als de ChristenUnie. Het voorstel werd daardoor met een ruime meerderheid aangenomen.

Meer berichten