<p>Huizen krijgt door het besluit&nbsp; &euro; 33,35 minder per inwoner voor onder andere jeugdzorg.</p>

Huizen krijgt door het besluit  € 33,35 minder per inwoner voor onder andere jeugdzorg.

(Foto: Stockfoto)

Huizen verzet zich tegen bezuinigingen jeugdzorg en wmo

  Politiek

HUIZEN - De gemeente Huizen is een van de 65 gemeenten die een resolutie indient tegen de verschuiving van zorggelden naar grote gemeenten. Voor Huizen betekent deze verschuiven een bedrag van € 33,35 minder per inwoner.

Wethouder Bert Rebel: “Voor onze gemeente zou deze herverdeling een grote financiële tegenvaller zijn. En dat terwijl we nu al onvoldoende geld van het Rijk krijgen om de Jeugdzorg en Wmo-taken uit te voeren.”

Beroering
In veel kleine en middelgrote gemeenten in Nederland is beroering ontstaan over een voornemen van minister Kajsa Ollongren om de gelden voor de jeugdzorg en Wmo anders te verdelen. Dat geldt ook voor Huizen.

Het gevolg van dat voornemen is namelijk dat de gemeente fors minder geld krijgt voor de jeugdzorg en Wmo-taken, zoals bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp en hulpmiddelen als een rolstoel of scootmobiel. 

Herverdeling
De minister stelt een herverdeling voor, waardoor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners veel minder geld krijgen voor de zorgtaken; dat geld gaat dan naar de grote gemeenten.

Voor gemeenten tot 20.000 inwoners betekent dit zelfs € 58,20 euro minder en tussen 50.000 en 100.000 € 9,08 minder. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners profiteren hiervan. Een gemeente tussen de 100.000 en 250.000 inwoners krijgt € 18,02 meer en gemeenten met meer dan 250.000 inwoners krijgen € 106,43 meer per inwoner.

Resolutie
De 65 gemeenten die het hier niet mee eens zijn, dienen een resolutie in bij de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, waarin zij oproepen om gemeenten niet tegen elkaar uit te spelen.

De gemeente Huizen is mede indiener van deze resolutie. Over de resolutie wordt gestemd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 september. Het initiatief voor de resolutie is genomen door wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen.

Meer berichten