Extra
Logo nieuwsbladvoorhuizen.nl
<p>Een van de bezuinigingen: de subsidie van de Huizerdag wordt in vier jaar tijd afgebouwd.</p>

Een van de bezuinigingen: de subsidie van de Huizerdag wordt in vier jaar tijd afgebouwd.

(Foto: Bob Awick)

Extra ozb-stijging van 9 procent en Huizerdag sneuvelt als een van de vele bezuinigingen

  Politiek

HUIZEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag een begroting gepresenteerd met een extra stijging van de ozb met 9 procent voor 2021. Dit bovenop de verhoging van 2,3 procent die vanwege de inflatie al nodig was. Daarnaast zijn er grote bezuinigingen op komst, waarbij een opvallende is het afbouwen van de subsidie voor de Huizerdag in vier jaar tijd.

Naast een verhoging van de ozb krijgen inwoners ook te maken met een stijging van de afvalstoffenheffing met ongeveer 9,7 procent ten opzichte van 2020. Ook de rioolheffing gaat omhoog. In het tarief is rekening gehouden met de verhoging van 2,3 procent voor inflatie. De jaarlijkse extra verhoging van de rioolheffing die nodig is vanwege toekomstige investeringen is bepaald op 0,6 procent.

In de tabel hieronder is door de gemeente aangegeven wat voor impact dit heeft op het bedrag dat betaald moet worden:

Wethouder Bert Rebel: “We komen fors geld tekort in ons huishoudboekje doordat we veel moeten toeleggen in het Sociaal domein, met name op de jeugdzorg en Wmo. We krijgen hiervoor te weinig geld van het Rijk. Dat betekent een tekort van 3 miljoen euro nu en in de jaren erna als we niets doen.”

Lange lijst
Omdat een gemeente een sluitende begroting moet hebben, is de gemeente de boeken in gedoken en weken bezig geweest om in alle hoeken en gaten te kijken waar eventueel nog geld kan worden bezuinigd. Dat resulteert in een lange lijst waarop onder andere subsidies worden gekort en geld is gevonden in budgetten die te ruim waren.

“We kwamen er toen achter dat dit nog niet voldoende geld zou opleveren en daarom hebben we ook de lasten moeten verhogen. De maatregelen doen pijn en dat voelen we, maar dit doen we niet uit luxe, maar uit pure noodzaak”, aldus de wethouder van financiën. “We hebben kritisch gekeken wat nodig is en doen een beroep op de veerkracht van de organisaties die met de bezuinigingen te maken krijgen.”

Reserves
Uiteindelijk biedt het college nu inclusief de lijst met bezuinigingen en nog een verhoging van de ozb van 1,31 procent in 2024 een financieel document aan de raad aan waarbij Huizen in 2024 weer een sluitende begroting heeft. Dan zijn de uitgaven weer in balans met de inkomsten. Tot die tijd wordt 7,23 miljoen ingezet uit de reserves.

“Zonder de bezuinigingen en de aanpassingen van de ozb, zou dit bijna 9 miljoen euro meer zijn geweest”, aldus de wethouder. De gemeente houdt door de bezuinigingen straks nog wel een reserve van bijna 50 miljoen over, maar moet wel een sluitende begroting aanbieden om toezicht van de provincie te vermijden en doet dat dus ook.

Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de begroting, de mogelijke bezuinigingen en verhoging van de ozb in een gecombineerde commissievergadering op 22 oktober en neemt tijdens de raadsvergadering van 5 november een besluit. De begroting moet voor 15 november naar de provincie worden gestuurd.

Veel van de bezuinigingsvoorstellen die het college voordraagt, zijn een politieke keuze volgens de gepresenteerde lijst. “Als de gemeenteraad bezuinigingen niet wil - en dat is hun goed recht - dan moet ze wel budget hiervoor vinden en dat er eenvoudigweg niet”, aldus wethouder Rebel. “Ik weet niet hoe de behandeling zal gaan, maar ik ken onze gemeenteraad en ik weet dat ze constructief mee zullen denken.”

Maatschappelijke ondersteuning
Een greep uit enkele bezuinigingen in het programma maatschappelijke ondersteuning: stopzetten subsidie De Zonnebloem, Vier het leven en de Rolstoelbus. Het gaat hier om totaal 4,200 euro. Veel meer geld wordt gewonnen met het volledig stopzetten van de RTC, de Regeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken, namelijk 190.000 euro. Zijn al die bezuinigingen niet een verschraling?

Wethouder Maarten Hoelscher: “We hebben twee jaar geleden in ons sociaal beleidsplan geïnvesteerd in het preventieve voorveld. We zetten bijvoorbeeld in op beweging en investeren in een goede sociale basis, zodat er een verschuiving komt van zorg naar welzijn.”

Betere zorg
“Ik zie dit dan ook niet als een bezuiniging zozeer. De RTC wordt wel afgeschaald, maar gaat vallen onder de bijzondere bijstand en daar hebben we extra geld voor opgenomen. Daarnaast zijn er ruimhartige minimaregelingen die naar 120 procent van het bijstandsinkomen zijn getrokken in plaats van 110 procent.”

Hij ziet in de bezuinigingen juist een kans om nu fundamenteel een wijziging te maken in de zorg van de gemeente. “Met minder geld betere zorg verlenen dichtbij huis is altijd de insteek geweest toen de gemeente verantwoordelijk werd voor dit beleid in plaats van het Rijk. Daar is lang over gepraat, maar dat moeten we nu gaan doen en kritisch kijken naar wat we doen.”

Wijkvoorzieningen
Ook Versa Welzijn krijgt te maken met bezuinigingen. In 2022 krijgt de organisatie 75.000 euro minder en in 2023 en 2024 150.000 euro. “De organisatie krijgt nu 1,8 miljoen subsidie”, plaats wethouder Hoelscher dat in perspectief.

Hij gaat met de organisatie, TijdvoorMeedoen en Stichting gebruikers de Brassershoeve in overleg over het aantal wijkvoorzieningen. Op dit moment is er geen besparing hiervoor opgenomen, maar een eventuele nieuwbouw van de locatie aan de Draaikom staat niet meer in de begroting. Dit totdat er meer duidelijk is over hoe en waar alle activiteiten van deze organisaties kunnen plaatsvinden en of er mogelijkheden zijn tot het verwerven van inkomsten.

Huizerdag
En daarmee is de lijst met bezuinigingen nog niet afgelopen. De gemeente stelt voor om naast het afbouwen van de subsidie voor de Huizerdag ook de subsidie van de kunstuitleen in de Bibliotheek, de subsidie van Historische Kring Huizen, incidentele sportactiviteiten en initiatieven voor buitensport/buitenfitness stop te zetten.

Wethouder Marlous Verbeek: “Iedereen die door bezuinigingsmaatregelen getroffen wordt, hebben we gisteren gebeld. Zo heb ik ook gesproken met Boudewijn van Meggelen van de Stichting Huizerdag. Waarom we gekozen hebben voor dit evenement? Dat is moeilijk uit te leggen. De Havendag vonden we zo typisch bij Huizen passen. We moesten kiezen tussen twee goede evenementen.”

Pijn verspreiden
“We vinden de bibliotheek belangrijk, het Huizer Museum en de Boerderij. Die vallen dus buiten deze bezuinigingen, net als de atelierroute, omdat we verschraling willen voorkomen. Bezuinigen is lastig en je kijkt waar het het minste impact zal hebben.”

“We hebben de pijn proberen te verspreiden, maar het is onvermijdelijk, want we moeten ergens bezuinigen. Van oudsher komt er veel vanuit Huizer inwoners en we zijn niet bang dat door deze maatregelen alles zomaar zal verdwijnen”, aldus wethouder Verbeek.

Zomerkade en Bad Vilbelpark
Is er dan nog ergens een lichtpuntje? “Huizen blijft ondanks de verhoging van de lasten nog de laagste lasten houden in de regio”, meldt wethouder Rebel. “En grote projecten als de upgrading van het Bad Vilbelpark en de Zomerkade gaan gewoon door, net zoals de modernisering van de entree van zwembad de Sijsjesberg. Daar is geld voor gereserveerd en we doen dit alles, ook de bezuinigingen en lastenverhoging, om uiteindelijk de voorzieningen in Huizen op peil te kunnen houden.”

Meer berichten