<p>Rik de Bruijn van Leefbaar Huizen gaf in 2019 een presentatie op de avond in Blaricum.</p>

Rik de Bruijn van Leefbaar Huizen gaf in 2019 een presentatie op de avond in Blaricum.

(Foto: Bewoners maken het Gooi)

Digitale bijeenkomst ‘Bewoners maken het Gooi’

  Politiek

HUIZEN - ‘Bewoners maken het Gooi’ organiseert vrijdag 20 november een digitale bijeenkomst over hoe bewoners een rol kunnen spelen in de democratie. 

Oorspronkelijk zou de organisatie al eerder in het gemeentehuis van Huizen een bijeenkomst houden om meer te vertellen over het platform van inwoners uit de regio. Door corona kon deze bijeenkomst niet doorgaan. Vandaar dat nu een digitale bijeenkomst wordt gehouden voor alle inwoners uit de regio.

Praktijkvoorbeelden
Tijdens de bijeenkomst vertelt Bewoners maken het Gooi wat over haar organisatie. Daarnaast is er aandacht voor praktijkvoorbeelden. Na de pauze zijn er diverse opgenomen interviews van diverse wethouders uit de regio te zien.

Sinds 2016 komen initiatiefnemers uit alle gemeenten in de regio bij elkaar om uit te vinden hoe het vanzelfsprekend kan worden dat bewoners hun eigen lokale samenleving opbouwen en serieus worden genomen als gesprekspartner.

Nieuwe democratie
“De afgelopen jaren hebben we vanuit Bewoners maken het Gooi het gesprek over zelforganisatie en nieuwe democratie gevoerd met allerlei stemmen uit de lokale samenleving zoals burgemeesters, wethouders, gemeenteraden, ambtenaren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners.”

“Dit jaar presenteren we de bewonersorganisatie als concept voor meervoudige democratie. Daarmee nemen bewoners zelf verantwoordelijkheid voor de lokale samenleving, agenderen thema’s, gaan verdiepend in gesprek, organiseren acties via een transparant en toegankelijk platform dat deskundigheid bij elkaar brengt en een collectief geheugen opbouwt. Een bewonersorganisatie organiseer je steeds opnieuw rond de actuele thema’s en met de netwerken die daaruit voortkomen.”

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: bewonersmakenhetgooi.nl.

Meer berichten