De plannen zijn op een aantal punten gewijzigd. Zo komt de zwemplek 50 meter uit de kust.
De plannen zijn op een aantal punten gewijzigd. Zo komt de zwemplek 50 meter uit de kust. Foto: Gemeente Huizen

Inloopmomenten voor plannen aan de Zomerkade

vr 4 jun 2021, 07:28 Politiek

HUIZEN - De gemeente verzorgt een drietal inloopmomenten om te praten over de plannen aan de Zomerkade. Deze vinden 5, 10 en 16 juni plaats op de Zomerkade in een tent.

Zaterdag 5 juni is er van 12.00 tot 15.00 uur gelegenheid om aan te lopen. Op 10 juni is deze gelegenheid er tussen 15.00 en 18.00 uur en op 16 juni van 16.00 tot 19.00 uur.

De tent van de gemeente is blauw met daarop het gemeentelijk logo. Daar worden de coronamaatregelen gehanteerd. Als mensen even moeten wachten, zal dit ook coronaproof gebeuren.

Strandkrant
De gemeente heeft onlangs een Strandkrant uitgegeven. Hierin staat meer informatie over de herinrichting van de Zomerkade. Deze start in oktober en zal in maart 2022 afgerond zijn als alles naar verwachting loopt.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de plannen. Er zijn inmiddels al wat wijzigingen op het voorlopig ontwerp en deze zijn verder uitgewerkt.

Zwemplek
Zo was in het voorlopig ontwerp de zwemplek gesitueerd op het strand direct aan de Wedekuil. “We hebben een hydrologische studie gedaan om te toetsen of deze opzet (duurzaam) haalbaar is. Hieruit blijkt dat de beste locatie voor de verdiepte zwemplek niet op het strand, maar op zo’n 50 meter uit de kustlijn is. Dit advies is overgenomen in dit plan”, staat in de Strandkrant.

Op diverse plekken is meer ruimte gecreëerd voor groen. “Meer groen zorgt niet alleen voor een aangenamer en vriendelijker beeld, maar ook voor meer biodiversiteit, verkoeling in de zomer en voor infiltratie van regenwater. Zo komt er in en om de Wedekuil meer beplanting en wordt ook de tribune groener.”

Toegankelijk
“Het strand moet voor iedereen toegankelijk zijn. De lage promenade zorgt voor verbinding van alle onderdelen van het strand. Via een flauwe helling is de lage promenade verbonden met de hoger gelegen kade. Ook de steiger naar de zwemplek wordt rolstoeltoegankelijk gemaakt: voldoende breedte, een geleidelijk hoogte verloop en passeer- en omkeermogelijkheden.”

Na de zomer start er een apart participatietraject over het parkeren. “Er zijn veel vragen gesteld over de mogelijkheden voor parkeren voor bewoners en bezoekers. Om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten, gaan we daarover samen met omwonenden en ondernemers de mogelijkheden onderzoeken.”

Parkeeronderzoek
“We starten daarvoor na de zomer een apart participatietraject. De uitkomsten van een parkeeronderzoek dat we op dit moment uitvoeren nemen we daarin mee. Omwonenden en ondernemers ontvangen te zijner tijd een uitnodiging”, aldus de Strandkrant.

De herinrichting van de Zomerkade is onderdeel van de Kustvisie. Meer informatie hierover is te vinden op Huizen.nl/kustvisie.

Uit de krant