Afbeelding
Foto: Bob Awick

Regio’s, waaronder Gooi en Vechtstreek, luiden noodklok: ‘Bereikbaarheid onder druk’

wo 30 jun 2021, 18:22 Politiek

REGIO - Vijf regio’s, waaronder Gooi en Vechtstreek, luiden de noodklok nu blijkt dat de bereikbaarheid van Midden- en Oost-Nederland - zowel over de weg als over het spoor - onder druk staat en de komende jaren alleen maar verder achteruit gaat.

Aanleiding voor deze noodkreet is de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De A1, één van de belangrijkste verbindingen tussen Randstad en Midden- en Oost-Nederland, scoort in deze mobiliteitsanalyse slecht.

Handen ineenslaan
Het is voor het eerst dat vijf regio’s in vier provincies de handen ineenslaan en aandacht vragen voor de integrale aanpak van de Corridor A1. Behalve Gooi en Vechtstreek gaat het om de regio’s Amersfoort, Foodvalley, Cleantech en Twente.

“Langs deze corridor bevinden zich belangrijke woon- en werkgebieden. Hier wonen twee miljoen mensen, hier werken één miljoen mensen én hier is sprake van een grote groeiambitie. We houden rekening met een toename van 150.000 woningen en zo’n 400.000 inwoners”, zegt Rob Metz, portefeuille mobiliteit van Regio Amersfoort. 

Druk
De druk vanuit de Randstad op Midden- en Oost-Nederland is nu al groot. “Dat vraagt om snellere én om comfortabelere verbindingen”, vult Ron König, portefeuillehouder mobiliteit van de Cleantech Regio (Apeldoorn, Deventer en Zutphen e.o.) aan.

De vijf regio’s brengen het verzoek om een regionaal MIRT Onderzoek bij Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, en de Tweede Kamer onder de aandacht.

Noodzakelijke verbeteringen
“Wij willen niet lijdzaam toekijken hoe de A1 verder dichtslibt terwijl noodzakelijke verbeteringen op het gebied van duurzame mobiliteit, spoor en openbaar vervoer op zich laten wachten.”

“Wij willen, samen met Rijk en provincies, een regionaal MIRT Onderzoek naar de specifieke opgaven, knelpunten en oplossingen voor de multimodale aanpak van de Corridor A1”, vertelt mobiliteitsportefeuillehouder Engbert Stroobosscher van Regio Foodvalley. 

Dichtslibben
Zijn collega Alexander Luijten van Gooi en Vechtstreek: “We kijken, naast inzet op de weg, daarom ook naar verdere inzet van het openbaar vervoer, zoals de trein, om de weg niet verder te laten dichtslibben. Het MIRT Onderzoek Oostkant Amsterdam onderstreepte al de noodzaak van deze benadering.”

Uit de krant