Isoleren zorgt direct voor minder CO2 en dat is hard nodig volgens wethouder Bert Rebel.
Isoleren zorgt direct voor minder CO2 en dat is hard nodig volgens wethouder Bert Rebel. Foto: Pixabay

Gemeente zet met Warmtevisie in op woningisolatie

wo 10 nov 2021, 11:06 Politiek

HUIZEN - ‘Nu isoleren, straks aardgasvrij’, dat is de titel van de Warmtevisie 2022-2026 die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Huizen gaat voorleggen.

Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal en aardgasvrij te worden, is heel veel nodig. Het college geeft in de komende vijf jaar prioriteit aan het ondersteunen van bewoners bij energiebesparing en woningisolatie.

Isoleren
Wethouder milieu Bert Rebel licht deze keuze toe: “We zien dat veel inwoners in Huizen energie willen besparen en de woning willen isoleren. Deze maatregelen zorgen direct voor minder CO2 en dat is nu hard nodig.”

“Er is veel behoefte aan onafhankelijke informatie, advies en financiële ondersteuning, zeker nu de gasprijzen zo gestegen zijn. We doen er veel aan om bewoners hierbij te ondersteunen en die aanpak zetten we voort. Voor álle bewoners en wat het college betreft met meer tempo.”

Samen
“We doen dat samen met onze partners: het energieloket, de energiecoaches, de woningcorporaties, Versa Welzijn en uitvoerende bedrijven zoals aannemers en installateurs die zijn verenigd in het regionale energiedienstenbedrijf.”

“Ik zie ook dat het Rijk met meer subsidie gaat komen voor woningisolatie en hybride warmtepompen en dat gaat ongetwijfeld helpen.”

Elke buurt
In de warmtevisie staat voor elke buurt welke warmtetechniek nu het meest in aanmerking komt als alternatief voor aardgas. Bijvoorbeeld all-electric, een warmtenet of de inzet van hernieuwbaar gas, zoals waterstof of groengas.”

Bert Rebel: “De komende jaren zitten we niet stil op dit vlak. Er lopen onderzoeken naar bijvoorbeeld geothermie - aardwarmte - en we willen zelf meer weten over de mogelijkheden van aquathermie - energie uit water - in Huizen.”

Tijd nodig
Omdat onderzoek en innovaties tijd nodig hebben en de kosten van dit soort technieken nog hoog zijn, wijst de gemeente nu geen buurten aan die voor 2030 van het aardgas af gaan.

“Over enkele jaren weten we hopelijk meer en kunnen we onze keuzes daarop scherper baseren. Want aardgasvrij is en blijft het perspectief, ook in Huizen. Maar voor nu is het alle hens aan dek om te besparen en te isoleren.”

De gemeenteraad neemt op 16 december een besluit over de Warmtevisie.

Uit de krant